Lastbilsleveranser januari-november 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick till och med november i år till 209,426 fordon, vilket är en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Nissan Diesel avser endast perioden april-november 2007. Exklusive Nissan Diesel uppgick leveranserna till 177 492, en minskning med 12 % jämfört med motsvarande period i fjol.
Truck deliveries January-November 2007

Efterfrågan i Europa är fortsatt stark, i synnerhet östra Europa. Sydamerika och Asien utvecklas väl, medan den Nordamerikanska marknaden fortsätter att vara svag.

 

För att möta den höga efterfrågan i främst Europa är industrisystemet för närvarande mycket ansträngt, vilket resulterar i ökade produktionskostnader. Det höga kapacitetsutnyttjandet gäller även leverantörssystemet, vilket leder till ökat kostnadstryck på inköpta komponenter fram tills dess att nya kapacitetsinvesteringar är genomförda.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

115 772

104 598

11%

    Västra Europa

91 156

89 228

2%

    Östra Europa

24 616

15 370

60%

Nordamerika

28 561

65 238

-56%

Sydamerika

13 565

10 700

27%

Asien

34 702

11 160

211%

    Mellanöstern

9 612

7 336

31%

    Övriga Asien

25 090

3 824

556%

Övriga marknader

16 826

9 354

80%

Totalt Volvokoncernen

209 426

201 050

4%

 

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-november till 88 771 fordon, en minskning med 7 % jämfört med motsvarande period i fjol. Leveranserna steg på alla marknader förutom i Nordamerika. Den starka utvecklingen i Östra Europa fortsatte med en ökning på 84 % till 16 330 levererade lastbilar. Efterfrågan i Västra Europa kvarstod samtidigt på en hög nivå med en leveransökning på 4 %.
Marknaden i Nordamerika har under 2007 präglats av de förköp som gjordes under 2006 samt övergången till de nya emissionskraven enligt US 07. Leveranserna i Nordamerika sjönk med 59 % jämfört med motsvarande period i fjol. I Sydamerika ökade däremot leveranserna med 28 %, vilket visar på en stark utveckling i många länder i den regionen. I Asien steg leveranserna med 18 %, främst på grund av ökningen i Mellanöstern som uppgick till 30 %.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

53 332

44 330

20%

    Västra Europa

37 002

35 434

4%

    Östra Europa

16 330

8 896

84%

Nordamerika

14 023

34 050

-59%

Sydamerika

9 107

7 114

28%

Asien

7 845

6 662

18%

    Mellanöstern

4 214

3 251

30%

    Övriga Asien

3 631

3 411

6%

Övriga marknader

4 464

3 302

35%

Totalt Volvo Lastvagnar

88 771

95 458

-7%

 

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med november till totalt 16 900 lastbilar, en nedgång med 50 % jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranssiffrorna fortsätter de att spegla den lägre efterfrågan på tunga lastbilar i Nordamerika. Den lägre efterfrågan är en effekt av de förköp som gjordes under 2006 samt av lägre fraktvolymer och en minskad aktivitet inom bostadsbyggandet. På marknaderna utanför Nordamerika har utvecklingen varit relativt stabil, vilket delvis motverkat den svaga utvecklingen i Nordamerika.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2007

2006

 

Nordamerika

12 564

30 346

-59%

Sydamerika

2 709

2 474

9%

Asien

209

75

179%

    Mellanöstern

188

73

158%

    Övriga Asien

21

2

950%

Övriga marknader

1 418

1 240

14%

Totalt Mack

16 900

34 135

-50%

 

Renault Trucks
Leveranserna till och med november uppgick till totalt 71 821 lastbilar, en ökning med 1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna av de olika modellerna av Renault Premium ökade med 17 %, vilket tyder på ett stort kundintresse för dessa modeller. För Renault Magnum ökade leveranserna med 12 % och för nya Renault Maxity, som funnits på marknaden i åtta månader, uppgick leveranserna till 6 100 enheter totalt sett.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

62 420

60 268

4%

    Västra Europa

54 154

53 794

1%

    Östra Europa

8 266

6 474

28%

Nordamerika

449

842

-47%

Sydamerika

1 014

1 112

-9%

Asien

3 537

4 423

-20%

    Mellanöstern

3 209

4 012

-20%

    Övriga Asien

328

411

-20%

Övriga marknader

4 401

4 812

-9%

Totalt Renault Trucks

71 821

71 457

1%

 

Nissan Diesel
Nissan Diesels leveranser uppgick under perioden april-november till 31 934 fordon.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat från 1 April

Förändring

Nissan Diesel

2007

2006

 

Europa

20

-

                        n.a

    Västra Europa

0

-

                        n.a

    Östra Europa

20

-

                        n.a

Nordamerika

1 525

-

                        n.a

Sydamerika

735

-

                        n.a

Asien

23 111

-

                        n.a

    Mellanöstern

2 001

-

                        n.a

    Övriga Asien

21 110

-

                        n.a

Övriga marknader

6 543

-

                        n.a

Totalt Nissan Diesel

31 934

-

                        n.a

 

Tidigare leveranssiffror från Nissan Diesel finns på Volvo.com alt. Volvo.se.

2007-12-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Tommy Kohle, Volvo Trucks, 031-66 65 17

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 31 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 29 KB