Lastbilsleveranser januari-oktober 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick till och med oktober i år till 185 048 fordon, vilket är en ökning med 2 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Nissan Diesel avser endast perioden april-oktober 2007. Exklusive Nissan Diesel uppgick leveranserna till 157 031, en minskning med 13 % jämfört med motsvarande period i fjol.
Truck deliveries January-October 2007

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

 

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

102 366

94 092

9%

    Västra Europa

80 556

80 492

0%

    Östra Europa

21 810

13 600

60%

Nordamerika

25 363

59 656

-57%

Sydamerika

12 031

9 646

25%

Asien

30 191

9 412

221%

    Mellanöstern

8 286

6 021

38%

    Övriga Asien

21 905

3 391

546%

Övriga marknader

15 097

8 162

85%

Totalt Volvokoncernen

185 048

180 968

2%

 

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-oktober till 78 131 fordon, en minskning med 8 % jämfört med motsvarande period i fjol. För oktober månad noterades den enskilt största leveransvolymen hittills i Europa för en månad, med drygt 6 000 levererade fordon. Leveranserna i Europa har hittills i år ökat med 21 %, där Östeuropa svarar för större delen av ökningen (86 %).
Produktionsstörningar i Nordamerika tidigare i år resulterade i en stor orderbok med långa leveranstider som följd. Volvo Lastvagnar har därför ökat produktionstakten tillfälligt vid fabriken i New River Valley från slutet av oktober till och med slutet av januari 2008, då produktionstakten kommer att sänkas till omkring samma nivå som gällde före den tillfälliga ökningen.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

47 162

39 072

21%

    Västra Europa

32 698

31 297

4%

    Östra Europa

14 464

7 775

86%

Nordamerika

12 117

31 223

-61%

Sydamerika

8 037

6 388

26%

Asien

6 772

5 842

16%

    Mellanöstern

3 507

2 829

24%

    Övriga Asien

3 265

3 013

8%

Övriga marknader

4 043

2 812

44%

Totalt Volvo Lastvagnar

78 131

85 337

-8%

 

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med oktober till totalt 15 361 lastbilar, en nedgång med 51 % jämfört med motsvarande period föregående år. Trots att leveranssiffrorna under oktober var något högre än under någon annan månad hittills under 2007, fortsätter de att spegla den lägre efterfrågan på tunga lastbilar i Nordamerika. Den lägre efterfrågan är en effekt av de förköp som gjordes under 2006 samt av lägre fraktvolymer och en minskad aktivitet inom bostadsbyggandet.
Kundresponsen för Macks nya produkter enligt US 07, speciellt den nya motorserien MP, är samtidigt fortsatt mycket positiv. Kunderna framhåller särskilt den förbättrade bränsleekonomin och de goda köregenskaperna. Detta bidrar till att Mack är väl positionerat när efterfrågan åter förbättras.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2007

2006

 

Nordamerika

11 478

27 715

-59%

Sydamerika

2 422

2 222

9%

Asien

204

75

172%

    Mellanöstern

183

73

151%

    Övriga Asien

21

2

950%

Övriga marknader

1 257

1 107

14%

Totalt Mack

15 361

31 119

-51%

 

Renault Trucks
Leveranserna till och med oktober uppgick till totalt 63 539 lastbilar, en nedgång med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Siffrorna visar en god utveckling inom segmentet tunga fordon som ökade med 5 %, vilket kompenserar för bristen på den lätta lastbilen Renault Mascott Euro 4, som inte kunde börja levereras förrän i juni i år. Efterfrågan av de olika modellerna av Renault Premium är god, särskilt gäller det Renault Premium Lander. Totalt ökade leveranserna av Renault Premium-modeller med 11 % till 21 000 levererade lastbilar hittills i år.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

55 184

55 020

0%

    Västra Europa

47 858

49 195

-3%

    Östra Europa

7 326

5 825

26%

Nordamerika

398

718

-45%

Sydamerika

910

1 036

-12%

Asien

3 079

3 495

-12%

    Mellanöstern

2 798

3 119

-10%

    Övriga Asien

281

376

-25%

Övriga marknader

3 968

4 243

-6%

Totalt Renault Trucks

63 539

64 512

-2%

 

Nissan Diesel
Nissan Diesels leveranser uppgick under perioden april-oktober till 28 017 fordon.

Leveranser per marknad:

 

Leveranser

Ackumulerat från 1 April

Förändring

Nissan Diesel

2007

2006

 

Europa

20

-

                       n.a

    Västra Europa

0

-

                       n.a

    Östra Europa

20

-

                       n.a

Nordamerika

1 370

-

                       n.a

Sydamerika

662

-

                       n.a

Asien

20 136

-

                       n.a

    Mellanöstern

1 798

-

                        n.a

    Övriga Asien

18 338

-

                        n.a

Övriga marknader

5 829

-

                        n.a

Totalt Nissan Diesel

28 017

-

                        n.a

 

Tidigare leveranssiffror från Nissan Diesel finns på Volvo.com alt. Volvo.se.

2007-11-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 30 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 30 KB