Volvokoncernen – det första kvartalet 2021

”Det första kvartalet 2021 präglades av hög aktivitet hos våra kunder, vilket avspeglades i bra efterfrågan på såväl nya produkter som på service. Jämfört med första kvartalet 2020, steg vår nettoomsättning med 3% till 94,0 miljarder kronor. De goda försäljningsvolymerna, inte minst i serviceaffären, och våra egna åtgärder för att hålla nere kostnaderna bidrog till att det justerade rörelseresultatet förbättrades till 11,8 miljarder kronor (7,1). Den justerade rörelsemarginalen steg till historiskt höga 12,6% (7,8)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
image-1860x1050-rt

 

  • Under Q1 2021 ökade nettoomsättningen med 3% till 94,0 miljarder kronor (91,4). Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 13%.
  • Det justerade rörelseresultatet1 uppgick till 11.821 Mkr (7.140), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,6% (7,8).
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 12.067 Mkr (7.374).
  • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 1.125 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,35 kronor (2,30).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 5.665 Mkr (-4.117).
  • Volvokoncernen och Daimler Truck AG bildade joint venture-bolaget cellcentric inom bränsleceller.
  • Den 1 april slutförde Volvokoncernen och Isuzu Motors UD Trucks-affären som en del av den strategiska alliansen.
  • Brist på halvledare påverkar tillverkningen.
 

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information finns under Aktieägare på www.volvokoncernen.se
 

22 april, 2021

 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790

Investor Relations   
405 08 Göteborg, Sweden
Tel 031 66 00 00   
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson             0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson      0739 02 25 22
Johan Bartler                0739 02 21 93
Anders Christensson    0765 53 59 66

 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 22 april 2021.
 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

ab-volvo-rapport-q1-2021-sv Format PDF Size 6 MB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter