×

Ta ansvar för din egen utveckling

Birgitta påbörjade en utbildning för blivande chefer i samband med ett nytt steg i karriären. Läs hennes historia om att omsätta ny kunskap i praktiken.
Birgitta Andersson
Birgitta Andersson

Birgitta Andersson jobbar som chef för hållfasthetslaboratoriet i Göteborg, Sverige, på Volvo Group Trucks Technology. Hennes huvuduppgifter är att planera och leda det dagliga arbetet för laboratoriets team, vilket består av egenskapsansvariga, egenskapsanalytiker och testingenjörer. ”Coachning och personlig utveckling för mitt team är en viktig del i mitt ansvar som chef,” säger hon.

När Birgitta tillfrågades om att delta i kursen “Emerging Leaders” såg hon det som en bra tillfälle att få utveckla sina ledaregenskaper. “Emerging Leaders” är ett program för blivande chefer som styrs till stor del av deltagaren själv, ett så kallat ”self-managed learning programme”. Utbildningen är utsträckt över 9 månader vilket gör att deltagarna kan arbeta med konkreta exempel från sitt dagliga arbete i kursen.

Birgitta avslöjar: “Under första lektionen blev vi nog alla lite förvånade eftersom man är van vid att ha en lärare som leder utbildningen. Läraren bad oss forma team själva och diskutera våra individuella mål för kursen och lämnade sedan rummet. I efterhand insåg vi att detta var något vi lärde oss mycket av. För mig var det från allra första början tydligt vilka ledaregenskaper jag ville utveckla. Vi lärde känna varandra mycket väl i teamet och byggde upp tillit för varandra under kurstiden.”

Birgitta fick möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i praktiken med en gång. ”En månad efter att utbildningen startade fick jag min första fasta tjänst som chef, så för mig kunde tajmingen inte ha varit bättre. Jag kunde testa nya kunskaper och göra mina ”läxor” från kursen på jobbet. Jag kunde ta med frågor tillbaka till kursteamet och få stöd i hur jag skulle  hantera olika situationer och på så sätt utveckla mina ledaregenskaper.”

Hon fortsätter: “Jag har definitivt utvecklats som coach under den här utbildningen, vilket i sin tur har hjälpt mig i min dagliga dialog med mina anställda.
Som råd till personer som vill utvecklas och ta nästa steg i karriären, säger Birgitta: “Ta ansvar för din egen utveckling. Det finns stora möjligheter inom Volvo Group University att delta i utbildningar för att fortbilda sig. Glöm inte att bara 10% av allt vi lär oss kommer från formell utbildning, det är sedan upp till en själv att fortsätta praktisera det man lärt sig i det dagliga arbetet. Det är bara upp till dig själv!”

Namn: Birgitta Andersson
Roll: Group Manager Durability, Cab, Chassis & Safety Testing
Plats: Gothenburg, Sweden
Organisation: Volvo Group Trucks Technology
Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering & Management