Elektromobiliteten tar fart

Avdelningen för elektriska drivsystem på CampX arbetar med att byta ut förbränningsmotorn mot en elmotor och en styrenhet, och Volvokoncernen har för vissa användningsområden nått den punkt där storskalig produktion av elfordon kan påbörjas inom de närmaste åren. Efter årtionden av forsknings- och utvecklingsarbete är nu en stor teknisk omvälvning nära.

Teamet leds av Azra Selimovic, Director Electric Motor Drive System, som har arbetat med alternativa drivlinor sedan 2005 då Volvokoncernen på allvar började utveckla hybridlastbilar och hybridbussar.  

– Det är fantastiskt att få vara en del av detta enorma teknikskifte. Man skulle kunna jämföra det med när Ford Motor Company inledde sin massproduktion av personbilar i början av 1900-talet. Det här är något som kommer att få stor betydelse för kommande generationer, säger Azra Selimovic.

Elbussar från Volvo har funnits ute på vägarna i några år nu, medan elektrifieringen av andra typer av fordon fortfarande är i ett tidigt skede. Serieproduktionen av Volvo Electric FL och FE börjar med ett begränsat antal lastbilar för de europeiska marknaderna under andra halvåret av 2019. Andra användningsområden är fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede.

Elektrifiering skapar både utmaningar och möjligheter för Volvokoncernen.

– En utmaning är att få fram riktigt effektiva produkter till ett vettigt pris.  Vi måste titta på systemet som helhet och se till att förbättringar i exempelvis den elektriska drivenheten ger oss de energibesparingar vi behöver, så att vi kan minska antalet batterier och därmed sänka systemkostnaderna, säger Azra Selimovic.

Under åren som gått har vi utvecklat verktyg och metoder för detta, och för varje ny produkt löser vi problemen snabbare och snabbare.

En annan utmaning är det faktum att elmotorn ska användas i många olika typer av fordon: bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner samt utrustning för marint och industriellt bruk. Den måste fungera för den prestanda som önskas och hålla under fordonens hela livslängd.

– Vi har letat efter gemensamma nämnare och har utvecklat en plattform som kan användas, med vissa justeringar, för de flesta av våra användningsområden, förklarar Azra Selimovic.

– Det är givetvis en komplicerad process, men den ger oss också en fördel gentemot många av våra konkurrenter. Vi kan utnyttja synergier och stordriftsfördelar eftersom vi inte arbetar med enbart lastbilar eller bussar.

Elektromobilitetsteamet fokuserar nu med att göra produkterna installerbara, det vill säga enkla att montera, och att öka produktionsvolymerna så att priserna kan sänkas. Enligt Azra Selimovic är det då allt kommer att ta fart på allvar.

Möt fler av personerna på CampX

Innovation kräver ett brett spektrum av kompetenser. 

Kontakta oss

Vill du eller ditt företag veta mer om CampX by Volvo Group?