Grupa Volvo — pierwszy kwartał 2020 r.

„Na pierwszy kwartał 2020 r. wpłynęły działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Ich wpływ na naszą działalność rozpoczął się w Chinach w lutym, a poważny wpływ na Grupę jest widoczny od połowy marca, kiedy nasz globalny łańcuch dostaw został zakłócony, a większość naszej produkcji została wstrzymana. Zmniejszona produkcja i niższy popyt wpłynęły negatywnie na sprzedaż i zyski Grupy w I kwartale. Sprzedaż netto spadła o 15% do 91,4 mld SEK. Nasz skorygowany przychód operacyjny wyniósł 7,1 mld SEK (12,7) z marżą 7,8% (11,8). Przepływy pieniężne były ujemne i wyniosły 4,1 mld SEK przy normalnym efekcie sezonowym wynikającym z wyższego kapitału obrotowego. Utrzymujemy silną pozycję finansową z gotówką netto w wysokości 57,8 miliarda SEK w Industrial Operations, z wyłączeniem zobowiązań emerytalnych i leasingowych” — powiedział Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
1860x1050-interim-report-2020-q1

•    W I kwartale 2020 r. sprzedaż netto wyniosła 91,4 mld SEK (107,2). Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto spadła o 16%.

•    Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 7140 mln SEK (12 696), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 7,8% (11,8).

•    Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 7374 mln SEK (14 162).

•    Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ na przychód operacyjny w wysokości 261 mln SEK.

•    Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,30 SEK (5,22).

•    Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w Industrial Operations były ujemne w wysokości 4117 mln SEK (dodatnie 2754 mln SEK).

•    Poważny wpływ COVID-19 od połowy marca.

•    Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r.

•    Grupa Volvo i Daimler Truck AG zamierzają utworzyć spółkę joint venture w celu rozwoju i produkcji ogniw paliwowych na dużą skalę.

Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CEST. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com

 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations    
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel +46 31 66 00 00    
www.volvogroup.com 

Skontaktuj się z działem ds. relacji z mediami:
Claes Eliasson             +46 765 53 72 29

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson      +46 739 02 25 22
Johan Bartler                +46 739 02 21 93
Anders Christensson    +46 765 53 59 66

 

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 23 kwietnia 2020 r.
 

23 kwietnia 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie volvogroup.com/press
Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w działania mające na celu tworzenie przyszłościowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia 104 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2019 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 432 mld SEK (40,5 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Pobierz

volvo-report-q1-2020-eng.pdf Format PDF Size 1 MB
Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release