Grupa Volvo przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets

Grupa Volvo podejmuje kolejne działania w zakresie dostosowywania firmy i zabezpieczania jej przyszłości zgodnie z celami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Celem Grupy Volvo jest uzyskanie statusu firmy o zerowych emisjach netto najpóźniej do roku 2050. Aby zachować przejrzystość postępów swoich działań, firma przystępuje do inicjatywy Science Based Targets.
1860x1050-volvo-sbti-image

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Grupa Volvo zmienia branżę transportu i infrastruktury dzięki bardziej zrównoważonym rozwiązaniom, weź udział w dzisiejszej transmisji konferencji Capital Markets Day w godz. 14.00–16.30 CET

„Nasze zaangażowanie na rzecz przyszłych pokoleń jest dobrze znane, a Grupa Volvo włącza się w realizację celów Porozumienia Paryskiego. Pozycja lidera w zakresie zrównoważonych rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych jest korzystna dla firmy i jej interesariuszy, ale jeszcze lepsza dla świata. Nasza transformacja wiąże się z odpowiedzialnością za otwarte i przejrzyste raportowanie naszych postępów. Teraz robimy kolejny krok i zobowiązujemy się do wyznaczania celów zgodnych z inicjatywą Science Based Targets” — mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Grupy Volvo.

Wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO2 nie jest niczym nowym dla Grupy Volvo, która współpracuje z programem WWF Climate Savers od 2010 r. Był to okres kluczowy dla postępów wiedzy i rozwoju świadomości dotyczącej łagodzenia zmian klimatu. W ramach obecnego programu Grupa Volvo postawiła sobie za cel oszczędzanie energii i redukcję emisji pochodzących z własnej produkcji i transportu, a także z produktów, które sprzedaje — przez cały okres ich eksploatacji.

  • Pod koniec 2019 roku Grupa Volvo zredukowała emisję CO2 przypadającą na przewozy we własnym systemie transportu towarowego o 18% w stosunku do wartości wyjściowej z 2013 roku.
  • W działalności produkcyjnej od 2015 roku wdrażane są projekty oszczędzania energii o łącznej wartości 170 GWh. Wraz ze wzrostem udziału energii ze źródeł odnawialnych spowodowały one redukcję emisji CO2 z działalności produkcyjnej Grupy o ponad 35% w latach 2013–2019.
  • Dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa klienci korzystający z rozwiązań Grupy Volvo ograniczyli emisję CO2 łącznie o 34 miliony ton od 2015 roku.

Kolejnym krokiem na drodze do realizacji przyjętej strategii klimatycznej będzie przystąpienie Grupy Volvo do inicjatywy Science Based Targets oraz określenie w 2021 r. celów i harmonogramów prowadzących do uzyskania statusu firmy o zerowych emisjach najpóźniej do 2050 r.

Aby poprawić ujawnianie zagrożeń związanych z klimatem i możliwości ich łagodzenia, Grupa Volvo wspiera działania Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) i będzie nadal wdrażać jej zalecenia.

FAKTY

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) pomaga firmom w ustalaniu uzasadnionych naukowo celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i przekształcania działalności biznesowej tak, aby dopasować ją do przyszłej gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęte przez firmy cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych są uważane za „uzasadnione naukowo”, jeśli są zgodne z tym, co według najnowszych badań klimatycznych jest konieczne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego — utrzymanie znacznie niższego wzrostu średniej temperatury na świecie niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i dążenie do ograniczenia wzrostu do 1,5°C. SBTi jest inicjatywą nawiązaną we współpracy pomiędzy CDP, inicjatywą ONZ Global Compact (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (World Resources Institute, WRI), oraz Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (World Wide Fund for Nature, WWF), a także jednym ze zobowiązań koalicji We Mean Business.

Climate Savers to program WWF, którego celem jest wspieranie przywództwa korporacyjnego w zakresie rozwiązań klimatycznych: rozwijanie modeli biznesowych o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla lub zwracających energię do sieci oraz wykazanie, że redukcja emisji gazów cieplarnianych sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Grupa Volvo uczestniczy w programie od 2010 roku i była pierwszą firmą motoryzacyjną, która do niego dołączyła.

Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) została utworzona w 2015 r. Przez Radę Stabilności Finansowej (FSB). TCFD stara się opracować zalecenia dotyczące dobrowolnych ujawnień finansowych związanych z klimatem, które są spójne, porównywalne, wiarygodne, jasne i efektywne oraz dostarczają przydatnych do podejmowania decyzji informacji pożyczkodawcom, ubezpieczycielom i inwestorom.

 

5 listopada 2020 r.

Przedstawiciele mediów mogą uzyskać więcej informacji, kontaktując się z
Claesem Eliassonem, Grupa Volvo, Dział relacji z mediami, +46 76 553 72 29

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.com/sustainability
Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 100 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2019 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 432 mld SEK (40,5 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release