Grupa Volvo – trzeci kwartał 2020 r.

„W trzecim kwartale, wraz ze złagodzeniem restrykcji dotyczących COVID-19, stopniowo poprawiało się wykorzystanie samochodów ciężarowych i maszyn. Pod koniec kwartału działalność transportowa na większości rynków powróciła do poziomu zbliżonego do ubiegłorocznego. Doprowadziło to do poprawy nastrojów wśród naszych klientów, co przekłada się na wrost zamówień na samochody ciężarowe, silniki i sprzęt budowlany, a także stopniową poprawę działalności usługowej. W ostatnich dwóch kwartałach nasza organizacja i partnerzy biznesowi wykazali się dużą elastycznością, zachowując dobrą produktywność w warunkach początkowego dramatycznego spadku sprzedaży, a następnie gwałtownego ożywienia. Jednak niewielka liczba zamówień w poprzednim kwartale wpłynęła na sprzedaż netto Grupy w III kwartale, która wyniosła 76,9 mld SEK – 16% mniej niż rok temu po uwzględnieniu zmian kursu walut. Nasza działalność usługowa jest bardziej stabilna, a przychody z uwzględnieniem waluty spadły o zaledwie 1% w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku i następuje dalsza poprawa. Pomimo spadku sprzedaży osiągnęliśmy skorygowaną marżę operacyjną w wysokości 9,4% (11,0) dzięki znacznej redukcji kosztów” – mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
1860x1050-volvo-trucks-vnr-lights

•    W III kwartale 2020 r. sprzedaż netto wyniosła 76,9 mld SEK (98,7). Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto spadła o 16%.

•    Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 7217 mln SEK (10 885), co odpowiada skorygowanej marży operacyjnej w wysokości 9,4% (11).

•    Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 7508 mln SEK (10 885).

•    Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ na przychód operacyjny w wysokości 1499 mln SEK.

•    Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,81 SEK (3,67).

•    Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations był dodatni i wyniósł 11 712 mln SEK (1831).

 

Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CEST. Więcej informacji można znaleźć na stronie Volvo Group dla inwestorów.
 

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 16 października 2020 r.

 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations    
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Tel +46 31 66 00 00    
www.volvogroup.com

Skontaktuj się z działem ds. relacji z mediami:
Claes Eliasson             +46 765 53 72 29

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson      +46 739 02 25 22
Johan Bartler                +46 739 02 21 93
Anders Christensson    +46 765 53 59 66

 

16 października 2020 r.
 

Więcej informacji na stronie volvogroup.com/press
Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 100 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2019 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 432 mld SEK (40,5 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release