Vidga dina vyer både hemma och utomlands

Internationella jobbmöjligheter

Arbetet vid ett globalt företag med verksamhet på 190 marknader innebär kontakt med internationella kolleger för att utveckla affärslösningar och främja innovation. Du använder virtuella samarbetsverktyg för att lära dig mer om det dagliga arbetet över hela världen och ständigt möta olika kulturer och tänkesätt.​

Givande uppdrag utomlands

Våra internationella jobbmöjligheter innebär att du kan söka både kortare och längre uppdrag vid Volvokoncernens bolag i andra länder. Det är en givande upplevelse som inga formella utbildningsprogram kan matcha. Läs nedan vad några av våra kolleger säger om sina globala karriärer vid Volvo.​

Volvokoncernens medarbetare i världen 2019.

Några röster om globala karriärer

Andreas i Indien

– Var villig att lära dig och försöka

Andreas Roupé från Sverige hade länge velat dra nytta av Volvos internationella jobbmöjligheter, men hade aldrig övervägt att arbeta i Indien innan hans chef frågade om han var intresserad av att flytta till Bangalore.

– Efter att ha diskuterat saken med min fru och våra två barn bestämde vi oss för att anta utmaningen, säger Andreas. – Upplevelsen har hittills varit mycket bra och hela familjen uppskattar den. Det finns kulturella skillnader och jag har hamnat i situationer som har varit helt nya för mig, men på det hela taget har det varit lättare än väntat. Andreas nuvarande roll i Bangalore är att inrätta en sektion som ska ha det globala ansvaret för Telematics Gateway-programvaran.

Andreas tror att nyckeln till personlig tillväxt är att ha en vilja att lära sig och prova nya saker. – Fokusera inte för mycket på nästa steg i din karriär, utan på det uppdrag du har i dag. Jag vet inte vart min karriär kommer att ta mig efter Bangalore, jag vet dock att jag kommer att få nya intressanta uppdrag så länge jag fortsätter lära mig nya saker och göra mitt bästa i min nuvarande befattning.

Amanda i Sverige

Gör global karriär vid Volvo

Amanda Li hade aldrig tidigare arbetat utomlands. Efter att ha arbetat i globala team i Beijing, Kina, under tio år bestämde hon sig för att testa en av Volvos många internationella jobbmöjligheter och flytta till Göteborg och arbeta där. Lyssna på hennes uppfattning om Volvokoncernen som ett äkta globalt företag.

Guillaume i USA

– Det har gett mig ett mer öppet sinne

Under sin tid vid Renault Trucks i Lyon, Frankrike, har Guillaume Ribeiro regelbundet samarbetat med kolleger över hela världen. Att ta sig an ett korttidsuppdrag i Hagerstown, USA, gav honom ett mer öppet sinne. – Det har varit en mycket berikande upplevelse – inte bara för mig utan för hela min familj, säger Guillaume. För hans fru, dotter och son blev vistelsen i USA nästan som en extra lång semester och en chans att få uppleva en annan kultur.

Uppdraget breddade dessutom Guillaumes yrkesmässiga inställning och det har varit tankeväckande att få arbeta vid en anläggning i ett annat land. – Vi arbetar med samma slags projekt och har samma mål, men arbetsfördelningen är annorlunda, säger han. – Här är teamledaren mycket mer involverad i projekten, vilket har varit väldigt intressant att se.

När uppdraget är slutfört hoppas Guillaume kunna börja arbeta i en ledarroll. Han har redan påbörjat ett utbildningsprogram för blivande ledare, Exploration for Emerging Leaders. – När du arbetar vid ett så stort företag som Volvokoncernen kan du förvänta dig att få många möjligheter. Det finns så många olika tjänster och Volvokoncernen utvecklas ständigt, säger han.

Andrea i Brasilien

Att lyckas i en global arbetsmiljö​

Andrea Tetto har sin egen unika syn på vad det innebär att arbeta vid ett företag som erbjuder globala jobbmöjligheter. Hon är född och uppvuxen i Brasilien, men har under sin tid vid Volvo arbetat och rest över hela världen. Lyssna på de strategier hon har utvecklat för att lyckas i en global arbetsmiljö.​

Katrina i Japan

– Jag fick uppleva olika åsikter och idéer

Katrina Yu, som arbetar som Compliance Manager i Kina, tog sig an ett tre veckor långt korttidsuppdrag för Volvo Financial Services (VFS) Japan för att stärka sin kompetens, få ökad erfarenhet och ytterligare kunskaper. – Jag blev hedrad över att ha valts ut för ett korttidsuppdrag vid VFS Japan. Jag fick uppleva olika åsikter och idéer, vilket fick mig att lära mig och anpassa mig snabbt. Jag har inte bara fått lära mig bästa praxis från andra marknader – jag har även utökat mitt nätverk och fått nya vänner, säger Katrina.

Upplevelsen gynnade inte bara Katrina Yu utan även hela hennes team vid VFS China när hon kunde dela sina erfarenheter och bästa praxis med Global Compliance-teamet vid VFS. – Det var en oförglömlig upplevelse – intensiv men spännande. Det gav mig möjlighet att se olika funktioner arbetar och hur de samarbetar effektivt ur ett globalt perspektiv, säger Katrina.

– Det jag värdesätter mest är de vänskapsrelationer jag fick under mitt korttidsuppdrag. Jag behövde ofta kontakta kolleger vid olika avdelningar och dela mina idéer och åsikter. Kollegerna är rådiga, vänliga och öppna för diskussioner. Mina synpunkter värderades och uppskattades alltid, oberoende av min bakgrund och erfarenhet.

Läs mer om vad vi erbjuder