×

Årsstämma 2009

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls den 1 april 2009 i Lisebergshallen, Göteborg.
Årsstämma

Event information

Protokoll från Årsstämman 2009
Bilaga B

Koncernchefens tal
Koncernchefens presentation

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska anmäla sig senast torsdagen den 26 mars 2009

Kallelse
Aktieägare i AB Volvo kallas till Årsstämma i Göteborg onsdagen den 1 april kl 15.00
Länk till kallelse 

Förslag
Styrelsens förslag
(punkterna 10,16, 17och 18)
Kortfattad beskrivning av styrelsens förslag till aktieprogram för ledande befattningshavare
Valberedningens förslag och redogörelse

Volvokoncernens årsredovisning för år 2009
Volvokoncernens årsredovisning för år 2008 publicerades den 10 mars 2009
Länk till årsredovisningen

Revisorsyttrande
Revisorernas yttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Volvo information om koncernens styrning, t ex information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning
Länk till bolagsstyrning