Volvo Group — czwarty kwartał i cały rok 2020

„W 2020 roku globalna pandemia postawiła nas przed niespotykanymi współcześnie wyzwaniami. Wraz z partnerami biznesowymi i dostawcami wspieraliśmy naszych klientów na wszystkich etapach kryzysu. Poradziliśmy sobie z dramatycznymi wahaniami popytu, a jednocześnie podjęliśmy decyzje zbliżające nas do niekorzystającego z paliw kopalnych przyszłościowego systemu transportowego. Wykazaliśmy, że znacznie poprawiliśmy naszą elastyczność w zakresie wolumenu i kosztów, które były kluczowymi czynnikami wpływającymi na stabilność zysków w 2020 r. Pomimo utraty prawie 100 mld SEK przychodów, byliśmy w stanie zapewnić skorygowany przychód operacyjny w wysokości 28,6 mld SEK przy marży 8,4%. Chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom i naszym partnerom biznesowym za ich fantastyczne wysiłki w bardzo trudnych okolicznościach” — mówi Martin Lundstedt, Prezes i Dyrektor Generalny.
image-1860x1050-volvo-trucks-emob

CZWARTY KWARTAŁ 2020 R.

 • W 4. kw. 2020 r. sprzedaż netto wyniosła 96,9 mld SEK (105,4). Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto wzrosła o 1%.
 • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 10 934 mln SEK (9223), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej w wysokości 11,3% (8,8).
 • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 12 215 mln SEK (9379).
 • Zmiany kursów walut miały negatywny wpływ na przychód operacyjny w wysokości 1770 mln SEK.
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 4,53 SEK (3,27).
 • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 16 668 mln SEK (19 856).
 • Podpisano końcowe umowy z Isuzu Motors i Daimler Truck AG.
 • Łańcuch dostaw jest napięty w wielu obszarach i co najmniej w 1. kw. 2021 r. wystąpią zakłócenia w produkcji i wzrost kosztów.

CAŁY ROK 2020

 • W całym roku sprzedaż netto wyniosła 338,4 mld SEK (432,0).
 • Skorygowany przychód operacyjny wyniósł 28 564 mln SEK (47 910), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej w wysokości 8,4% (11,1).
 • Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 27 484 mln SEK (49 531).
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 9,50 SEK (17,64).
 • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 18 545 mln SEK (38 309).
 • Zarząd proponuje dywidendę zwykłą w wysokości 6,00 SEK na akcję (0) oraz dywidendę dodatkową w wysokości 9,00 SEK na akcję (0).
   

Telekonferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć na stronie Volvo Group dla inwestorów.


Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CET w dniu 3 lutego 2021 roku.
 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations   
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel +46 31 66 00 00   
www.volvogroup.com

Skontaktuj się z działem ds. relacji z mediami:
Claes Eliasson              +46 765 53 72 29

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson      +46 739 02 25 22
Johan Bartler                +46 739 02 21 93
Anders Christensson    +46 765 53 59 66

 

3 lutego 2021 r.
 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.com

Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, a oferta Grupy obejmuje samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, rozwiązania napędowe do zastosowań morskich i przemysłowych, finansowanie i usługi zwiększające dyspozycyjność i produktywność klientów. Grupa Volvo, założona w 1927 r. angażuje się w tworzenie przyszłościowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu oraz infrastruktury. Główna siedziba Grupy Volvo znajduje się w Göteborgu, w Szwecji. Grupa zatrudnia niemal 100 000 osób i obsługuje klientów na ponad 190 rynkach. W 2019 r. sprzedaż netto Grupy wyniosła 432 mld SEK (40,5 mld EUR). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Form background image

Usługa subskrypcji

Related News

Informacje prasowe

Latest Press Release