Det här är Campus Lundby

Vårt svar på en värld i förändring

Världen står inför stora miljömässiga utmaningar. Det ställer höga krav på oss som utvecklar framtidens transportlösningar. Och Volvos viktigaste uppgift är att bli en del av denna utveckling.

En levande mötesplats där idéer föds

Därför är Campus Lundby inte bara en plats där vi samlar koncernledning och utveckling. Det är starten på ett nytt arbetssätt, i ett öppet och levande forum. Campus Lundby är helt enkelt vårt svar på en värld i ständig förändring.

Utvecklingen av Campus Lundby innebär en stor satsning på vår hemstad. Vi vill bidra till utvecklingen och innovationskraften i hela Göteborg. För att lyckas måste vi hitta synergier med andra aktörer — inom t.ex. transporter, tjänsteutveckling och elektromobilitet. Därför öppnar vi upp vårt område för samarbete och ger möjlighet åt andra innovativa företag att etablera sig.

En ny stadsdel växer fram

Visioner i all ära. Hur kommer det fungera i praktiken? Campus Lundby blir en ny och trevlig stadsdel med gröna alléer, butiker, caféer och restauranger. Men om över 10 000 yrkesarbetande personer ska ha platsen som sin dagliga destination räcker det inte med att bara bygga ut och snygga till. Vår plan är därför att tillföra omkring en halv miljon kvadratmeter verkstäder och kontor. Det vi bygger ska ha en stark personlighet samtidigt som det harmonierar med den befintliga stadsbilden.

Hållbart för framtidens skull

Självklart måste allt vi gör vara förenat med minsta möjliga miljöavtryck. I all utveckling tänker vi på faktorer som till exempel energieffektivitet, vattenåtgång, avfallshantering, kemikalieanvändning och hur vi kan använda naturresurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Nya byggnader ska ha lägsta möjliga energibehov och användningen av energi ska vara hållbar. Återvinning kommer att ha en central roll och vi ska göra vårt yttersta för att minimera användningen av icke förnyelsebara material och resurser.

 

Ett värdefullt arv och en spännande framtid

Det är ingen slump att allt det här händer i just Lundby. Här finns arvet och historien, men också den spännande framtiden. Det var i Lundby den första serietillverkande Volvon rullade ut från fabriken den 14 april 1927. Redan i februari året därpå lanserades den första lastvagnen och blev omedelbart en försäljningssuccé. De människor som omfamnade utvecklingen då insåg att häst och vagn till slut skulle ersättas med lastbilar och bussar. Nu står vi inför nya omvälvande förändringar och skapar ett världsunikt centrum för framtidens transportlösningar inom Volvos olika områden.