Samarbete är en nyckelfaktor

Vi och våra kunder står inför samhällsutmaningar som blir alltmer komplexa och vi måste leverera i en allt högre takt. Komplexiteten driver behovet av att samarbeta för att uppnå hållbara lösningar för framtiden. För att framsteg ska uppnås måste många olika intressenter och yrkesgrupper inkluderas och vara delaktiga.

Volvokoncernen samarbetar aktivt med myndigheter och beslutsfattare på global nivå. Detta för att säkerställa att de rätta forskningsplattformarna och miljöerna finns att tillgå där tvärvetenskapliga forskningssamarbeten kan äga rum inom områden som är av gemensamt intresse. Exempel på sådana plattformar är EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont 2020 – och det svenska programmet för strategisk fordonsforskning och innovation (FFI) med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.

I dag innehåller vår forskningsportfölj mer än 150 projekt. Projekt där vi samarbetar med externa partner såsom den akademiska världen, institut, små och medelstora företag och leverantörer. Denna portfölj är mycket viktig för att driva fram nya innovationer inom transportområdet.

Exempel på samarbeten

WWF Climate Savers 2.0 

Vi är fortfarande den enda fordonstillverkaren som är medlem i WWF:s Climate Savers-program. Det unika strategiska samarbetet kommer nu att utökas. Förutom att vi åtagit oss att minska utsläppen från fordon och tillverkning under perioden 2015 till 2020 kommer Volvo att införa en rad åtgärder vars syfte är att påskynda utvecklingen mot lägre utsläpp och, i slutändan, noll utsläpp av koldioxid i hela transport- och anläggningssektorn.

Läs mer

Volvokoncernens akademiska partnerprogram

Våra utvalda partners för forskning och kompetensutveckling

FoU-NYHETER