Fossilfritt stål-samarbete (Grönt stål) – Volvokoncernen, SSAB och Ovako

I vårt sökande efter nya sätt att minska klimatpåverkan hittar vi nya lösningar och tänker bortom det traditionella för att identifiera nya potentiella samarbeten. Fordonstillverkning är ett av områdena vi utforskar som resulterat i nya spännande partnerskap med aktörer inom stålindustrin – Ovako och SSAB.

2020 producerades 1,87 miljoner ton råstål över hela världen, varav 16% nyttjades inom transportsektorn. Då cirka 70% av en lastbils vikt består av stål och gjutjärn, en siffra ännu högre för Volvos entreprenadmaskiner, är tillverkningen ytterligare ett steg i vår resa mot att minska vår klimatpåverkan och uppnå netto noll (Net zero).

Samarbetet om fossilfritt stål innefattar att skapa världens första fossilfria fordon tillsammans med SSAB, och att som första OEM (Original Equipment Manufacturer), använda Ovakos överskott av fossilfritt väte för att driva våra bränslecellsfordon.

Tillverkningen av världens första fordon av grönt stål med SSAB

Med SSAB grönt stål-samarbetet kommer Volvokoncernen att bana vägen för ett mer hållbart transport- och infrastruktursystem för framtiden. Samarbetet med SSAB innefattar utveckling, serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon tillverkade av fossilfritt stål. Det är nödvändigt för alla företag som åtagit sig att begränsa sitt klimatavtryck och minska koldioxidutsläppen att se bortom sin egen verksamhet för att identifiera möjligheter till förbättringar längs med hela försörjningskedjan. Genom att kräva bättre, mer hållbara produkter kan vi vara drivkraften för förändring.

Martin Lindqvist, VD och koncernchef SSAB, Thierry Breton, EU Internal Market Commissioner, Marcus Hedblom, VD och koncernchef Ovako Group och Martin Lundstedt, VD och koncernchef Volvokoncernen, under samarbetsevenemanget för Grönt stål, 13 oktober.
Marcus Hedblom, VD och koncernchef Ovako Group och Lars Stenqvist, Chief Technology Officer Volvokoncernen.

Ovako och Volvokoncernen - Mot ett fossilfritt samhälle

Tillsammans med ståltillverkaren Ovako, i ett annat världsförsta samarbete, kommer Volvokoncernen att använda överskottet av grönt väte som produceras i anknytning till Ovakos tillverkningsverksamhet för att driva koncernens bränslecellsfordon. Detta säkerställer dels att inget överskott av väte går till spillo, dels att kostnadseffektiviteten för att återvinna denna biprodukt och omvandla den till energi förs vidare till kunderna. Som en del av detta samarbete kommer en tankstation för vätgasdrivna tunga fordon att byggas i anslutning till en av Ovakos vätgasanläggning i Hofors i Sverige i syfte att använda överskottsvätgas för att driva nästa generations lastbilar från Volvo. På Volvokoncernen anser vi att väte kommer att spela en viktig roll i vår övergång till elektrifiering med bränslecellskraft för långdistans och tunga applikationer. Grönt väte kan också spela en roll som fossilfritt bränsle för förbränningsmotorer.

Nya samarbetspartnerskap om hållbart stål för att hantera klimatförändringar

Grönt stål-samarbetet är ett steg mot våra hållbarhetsambitioner om minskade koldioxidutsläpp inom alla delar av verksamheten och ett 100% fossilfritt Volvo. Beslutsfattare har kraften att föregå med gott exempel genom innovativa, välorganiserade samarbeten som levererar välbehövlig förändring. De sätter också ett riktmärke som kan kopieras av andra organisationer över hela världen.

Vanliga Frågor

Samarbetsavtalet med SSAB gör att vi som den första kommersiella fordonstillverkaren i branschen kan börja byta ut stålet som används i våra produkter idag mot fossilfritt stål. Den 13 oktober visade vi upp världens första fordon (eller produkt) tillverkad av fossilfritt stål. Volvokoncernen är engagerad i klimatavtalet från Paris och att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn. En del av den förvandling är att börja ersätta materialen i våra fordon med fossilfria alternativ, som hållbart stål.

Fossilfritt stål kommer att användas genomgående i hela vårt produktsortiment; via en steg-för-steg process kommer alla produkter övergå till grönt stål. Den första produkten vi tagit fram och visat är en lastbärare tillverkad i fossilfritt stål. Under 2022 kommer vi att visa upp fler fordon som är tillverkade av fossilfritt stål.

Vi började tillverka fordon med fossilfritt, hållbart stål 2021. De första fordonen kommer att vara testfordon. De första fordonen med fossilfritt stål planeras att levereras till kunder i början av 2022.

Fossilfritt stål tillverkas med en annan process, tekniken, där fossilfri el och väte används istället för kokskol. Därmed elimineras fossila CO2-utsläpp. Det kommer dock fortfarande att finnas kol som legeringselement i stålet, men det kommer inte att orsaka några fossila CO2-utsläpp.

Samarbetet med Ovako är en möjlighet för Volvokoncernen att få tillgång till fossilfritt väte och samtidigt lära sig mer om vätgas och vätgasteknikens möjligheter. Tekniklösningen möjliggör storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas, vilket transportindustrin kan dra nytta av. Vi kommer att ha en tankstation på plats i Hofors, Sverige, som gör det möjligt att börja köra vår testflotta med vätgasdrivna elbränslecellstruckar om ett par år.

Tekniklösningen förser högtemperaturprocesser vid stålproduktion med fossilfritt väte och syre och ersätter därmed fossila bränslen. Med ett större behov av syre än väte inom stålindustrin finns goda möjligheter till kostnadseffektiv och storskalig användning av väte inom andra områden, till exempel fossilfria transporter med bränslecellstruckar.

Både batteridrivna elfordon och bränslecellsdrivna fordon kommer vara nödvändiga för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn och tillåta Volvokoncernen att skapa ett fossilfritt samhälle. Elfordon med bränsleceller kommer behövas för de extrema långdistanstransporterna. Ett elfordon med bränsleceller erbjuder längre räckvidd och korta tankningstider.

Läs mer om Grönt stål-samarbetet