Hans Lind

Smartare transporter med uppkopplad teknik

 

Emelie Ågren

Med passion för uppkopplad teknik 

Volvo Connect

En miljon uppkopplade kundenheter

Vi låter fordonen tala

Uppkopplad teknik

Volvokoncernen har branschens bredaste kundutbud när det gäller lösningar för uppkopplad teknik för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Med mer än 1 000 000 uppkopplade kundenheter har vi det största antalet uppkopplade kommersiella fordon och maskiner i branschen. Uppkopplad teknik är nödvändigt för att vi ska kunna nå målen om ökad effektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan och göra vägarna säkrare.

Uppkopplad teknik är ett av de viktigaste teknikområdena för Volvokoncernen. Våra lösningar skickar fordonsdata till kunderna och hjälper dem därmed att sänka sina kostnader och öka effektiviteten. Uppkopplad teknik är också en förutsättning för automatisering och elektromobilitet, både när det gäller själva tekniken och när det gäller tjänster och lösningar för dessa användningsområden. Våra lösningar ökar transport- och resurseffektiviteten genom optimerade trafikflöden och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur.

 

Transport- och infrastrukturbranschens gröna omställning attraherar många

Hållbara transporter har en nyckelroll i framtidens hållbara samhälle. Kraven på framtidens transportlösningar ökar i takt med att industrin gör nya framsteg i utvecklingen av elektrifierade och autonoma fordon. Uppkopplad teknik utgör basen för utvecklingen av hållbara transportlösningar, där AI är en viktig möjliggörare för utvecklingen av autonoma fordon.

Läs hela artikeln här

Fördelar med uppkopplad teknik

Med hjälp av våra lösningar för uppkopplad teknik kan kunderna sänka sina kostnader genom vagnparksoptimering och bränslebesparingar och de kan också uppnå högre produktivitet och lönsamhet tack vare ökad effektivitet. Uppkopplad teknik möjliggör nya affärsmodeller och tjänster. Den kan öka transport- och resurseffektiviteten genom optimerade trafikflöden och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Ökad effektivitet

Mindre miljöpåverkan

Ökad säkerhet

Nyheter om uppkopplad teknik

Innovationer från alla våra varumärken