Therese Koggdal

Position

Representant för de anställda, ordinarie ledamot
Ledamot i Transformation Committee

Vald

2024

Födelseår

1976

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Verksam inom Volvo sedan 2008

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 27 mars 2024

1 A-aktie och 4 B-aktier

Format JPEG Size 3 MB Ladda ner bilden