Bo Annvik

Styrelseledamot, vald i april 2023.

Född: 1965.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 4 april 2023: 45 A-aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör och koncernchef för Indutrade AB. Styrelseledamot: Indutrade AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef för Indutrade AB sedan 2017. Verkställande direktör och koncernchef för Haldex 2012-2017. Har sedan 1994 innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvo Car Corporation, SKF och Outokumpu. Tidigare befattningar innefattar även styrelseledamot i Abdon Group AB och SSAB samt styrelseordförande i Abdon Food AB.

Utbildning: Civ ek, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.