Bo Annvik

Position

Styrelseledamot

Vald

2023

Födelseår

1965

Utbildning

Civ ek, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Nuvarande befattningar

 

Verställande direktör och koncernchef: Indutrade AB

Styrelseledamot: Indutrade AB

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Verkställande direktör och koncernchef: Haldex

Styrelseledamot: SSAB

Övrigt: Flertalet ledande befattningar inom Volvo Car Corporation, SKF och Outokumpu

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

45 A-aktier

Oberoende

 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Format JPEG Size 125 KB Ladda ner bilden