Danny Bilger

Position

Representant för de anställda, suppleant

Vald

2023

Födelseår

1965

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Verksam inom Volvo mellan 1983–1999 och sedan 2007

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

736 A-aktier och 593 B-aktier