Eric Elzvik

Position

Styrelseledamot 

Ordförande i revisions kommittén

Vald

2018

Födelseår

1960

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Nuvarande befattningar

 

Styrelseordförande: Global Connect Group och Deutsche Glasfaser Group

Styrelseledamot: Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Landis+Gyr Group AG

Övrigt: Senior branschrådgivare till EQT

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Styrelseledamot: Fenix Marine Services och VFS Global

Övrigt: Flertalet ledande befattningar inom ABBs finansfunktion, inklusive Group CFO, CFO för divisionerna Discrete Automation & Motion och Automation Products samt chef för M&A och New Ventures och Corporate Development

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

7.475 B-aktier

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare