Erik Svensson

Position

Representant för de anställda, suppleant

Vald

2023

Födelseår

1989

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Verksam inom Volvo sedan 2016

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

Inget aktieinnehav

Format JPEG Size 2 MB Ladda ner bilden