Erik Svensson

Styrelsesuppleant, representant för de anställda, sedan april 2023.

Verksam inom Volvo sedan 2016.

Född: 1989.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 4 april 2023: Inget aktieinnehav.