Lars Ask

Position

Representant för de anställda, ordinarie ledamot

Ledamot i Transformation Committee

Vald

 2016 (suppleant 2009-2016)

Födelseår

1959

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Verksam inom Volvo sedan 1982

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

116 B-aktier

Format JPEG Size 733 KB Ladda ner bilden