×

Martha Finn Brooks

Styrelseledamot, vald i mars 2021.

Född: 1959.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 31 mars 2021: 4000 amerikanska depåbevis kopplade till Volvo B-aktier (ADRs).

Övriga nuvarande befattningar: Ordförande i CARE (delat ordförandeskap) samt styrelseledamot i Jabil, Constellium och Bombardier. 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Hon har innehaft ett flertal ledande befattningar i Cummins mellan 1986 och 2002. Mellan 2002 och 2005 var hon verkställande direktör, Rolled Products och SVP i Alcan Inc. och mellan 2005 och 2009 var hon verkställande direktör och COO för Novelis Inc. Martha har varit ledamot i styrelserna för Harley-Davidson, International Paper och privatägda Algeco Scotsman.

Utbildning: BA i Economic and Political Science från Yale University. MBA i International Business från Yale School of Management, Yale University. 

Download image