Urban Spännar

Position

Representant för de anställda, ordinarie ledamot

Vald

2023

Födelseår

1967

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Verksam inom Volvo sedan 1997

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

1.007 A-aktier och 1.725 B-aktier

Format PNG Size 6 MB Ladda ner bilden