Mats Backman

Position

Executive Vice President Group Finance och CFO

Anställd sedan

2023

Medlem i koncernledningen sedan

2023

Födelseår

1968

Utbildning

Civilekonom

Nuvarande befattningar

Styrelseledamot: Gränges AB

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Operating Partner i Tri­ton, CFO för Autoliv Inc. och, därefter, Veoneer Inc., flertalet ledande befattningar inom Sandvik (bland annat som CFO), Outokumpu, Nordea och Boliden

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

Inget aktieinnehav