Bruno Blin

Executive Vice President Volvo Group och President Renault Trucks.
Medlem i Volvos koncernledning sedan mars 2016. Verksam inom Volvo sedan 1999.

Född: 1963.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 41.094 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Efter att ha arbetat i flera företag inom tillverknings-­, kvalitets-­ och inköpsområdena började han på Renault Trucks Purchasing 1999. Har innehaft flera ledande befattningar genom åren innan han utsågs till Senior Vice President för Volvo Group Purchasing. Har även varit Senior Vice President, Group Truck Sales South Europe januari 2013–2016.

Utbildning: MBA.