Bruno Blin

Position

Executive Vice President Volvo Group och President Renault Trucks

Anställd sedan

1999

Medlem i koncernledningen sedan

2016

Födelseår

1963

Utbildning

MBA

Nuvarande befattningar

 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Senior Vice President Group Truck Sales South Europe, Senior Vice President för Volvo Group Purchasing och dessförinnan flertalet ledande befattningar inom Renault Trucks Purchasing

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

49.844 B-aktier