Jens Holtinger

Executive Vice President Group Trucks Operations.
Medlem i Volvos koncernledning sedan oktober 2020. Verksam inom Volvo sedan 1995.

Född: 1970.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 23.529 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Vice President Europe & Brazil Manufacturing Group Trucks Operations 2016–2020. Vice President Powertrain Production Skövde Plant 2012–2016. Har innehaft flera ledande befattningar inom Volvokoncernen. 

Utbildning: Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.