Jens Holtinger

Position

Executive Vice President Group Trucks Operations

Anställd sedan

1995

Medlem i koncernledningen sedan

2020

Födelseår

1970

Utbildning

Civilingenjör, Maskin­teknik, Chalmers tek­niska högskola

Nuvarande befattningar

 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Senior Vice President Europe & Brazil Manu­facturing Group Trucks Operations, Vice Presi­dent Powertrain Produc­tion Skövde Plant, och dessförinnan, flertalet ledande befattningar inom Volvokoncernen

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

30.220 B-aktier