Lars Stenqvist

Position

Executive Vice President Group Trucks Technology och Volvo Group Chief Technology Officer

Anställd sedan

2016

Medlem i koncernledningen sedan

2016

Födelseår

1967

Utbildning

Civilingenjör

Nuvarande befattningar

Medlem: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Chef för R&D och CTO på Volkswagen Truck & Bus, Senior Vice President Vehicle Definition R&D på Scania, och dessförinnan, flertalet ledande befattningar inom Scania

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

52.710 B-aktier