×

Lars Stenqvist

Executive Vice President Group Trucks Technology.
Medlem i Volvos koncernledning sedan oktober 2016. Verksam inom Volvo sedan oktober 2016.

Född: 1967.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 25 februari 2021: 23.789 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Executive Vice President Group Trucks Technology och Volvo Group Chief Technology Officer sedan oktober 2016. Chef för R&D och CTO på Volkswagen Truck & Buss 2015–2016. Senior Vice President Vehicle Definition R&D på Scania 2007–2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992.

Utbildning: Civilingenjör.

 

Ladda ner bild