Nils Jaeger

Position

President Volvo Autonomous Solutions

Anställd sedan

2014

Medlem i den utökade ledningsgruppen sedan

2020

Födelseår

1969

Utbildning

Master i företagsekonomi

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

President Volvo Financial Services EMEA, och dessförinnan, flertalet ledande befattningar inom Deere & Company