Nina Aresund

Position

Executive Vice President Group Legal & Compliance och General Counsel

Anställd sedan

2007

Medlem i koncernledningen sedan

2023

Födelseår

1974

Utbildning

Jur kand.

Nuvarande befattningar

Sekreterare i AB Volvos styrelse

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Chef för Legal & Comp­liance Volvo Construc­tion Equipment, chef för Corporate Legal AB Volvo och Corporate Legal Counsel AB Volvo

 

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

13.484 B-aktier