Nina Aresund

Executive Vice President Group Legal & Compliance och General Counsel.

Medlem i Volvos koncernledning sedan januari 2023. Verksam inom Volvo sedan 2007.

Född: 1974.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 11.487 B-aktier.

Övriga nuvarande befattningar: Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan januari 2023.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef för Legal & Compliance Volvo Construction Equipment 2020-2022. Chef för Corporate Legal AB Volvo 2014-2020. Corporate Legal Counsel AB Volvo 2007-2014.

Utbildning: Jur. Kand.