Roger Alm

Position

Executive Vice President Volvo Group och President Volvo Lastvagnar

Anställd sedan

1989

Medlem i koncernledningen sedan

2019

Födelseår

1962

Utbildning

 

Nuvarande befattningar

 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Senior Vice President Volvo Trucks Europe, Senior Vice President Volvo Group Trucks Northern Europe, President Volvo Group Trucks Latin America, President Volvo Trucks Latin America och Managing Director Volvo Trucks, Region East

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

398 A-aktier och 42.433 B-aktier