Roger Alm

Executive Vice President Volvo Group och President Volvo Trucks.
Medlem i Volvos koncernledning sedan januari 2019. Verksam inom Volvo sedan 1989.

Född: 1962.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 398 A-aktier och 34.414 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Vice President Volvo Trucks Europe 2016-2018. Senior Vice President Volvo Group Trucks Northern Europe 2015-2016. President Volvo Group Trucks Latin America 2012-2014. President Volvo Trucks Latin America 2010-2011. Managing Director Volvo Trucks, Region East 2004-2009.