Scott Rafkin

Executive Vice President och Chief Digital Officer för Volvo Group.
Medlem i Volvos Koncernledning sedan januari 2020. Verksam inom Volvo sedan 2001.

Född: 1969.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 50.403 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Executive Vice President och Chief Digital Officer Volvo Group sedan 2020. President i Volvo Financial Services 2014-2019. Chief Financial Officer i Volvo Financial Services 2010-2014. Senior Vice President Global Operations Volvo Financial Services 2003-2009. Senior Vice President Risk Volvo Financial Services 2001-2002. Före 2001, innehade Scott flertalet ledande positioner inom Volvo Car Finance North America. Innan Scotts tid hos Volvo var han Business Assurance och Capital Markets Manager hos Coopers & Lybrand LLC (företag som sedermera blev del av PriceWaterhouseCoopers).

Utbildning: BBA (Bachelors in Business Administration), University of Massachusetts at Amherst.