Stephen Roy

Executive Vice President Volvo Group och President Mack Trucks.
Medlem i Volvos koncerledning sedan juni 2023. Verksam inom Volvo sedan 1996.

Född: 1963
Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 1 juni 2023:
29.352 B-aktier.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och ledamot i Association of Equipment Manufactures, CE Sector.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Executive Vice President Volvo Group och President Mack Trucks sedan 2023. Ansvarig för Region North America, Volvo Construction Equipment 2016-2023. Har, dessförinnan, innehaft ett flertal ledande positioner inom Volvokoncernen, inklusive inom Mack Trucks och koncernens nordamerikanska lastbilsorganisation.

Utbildning: BSA (Bachelor of Science in Agriculture) University of Georgia, MBA Wake Forest University.