Stephen Roy

Position

Executive Vice President Volvo Group och Presi-dent Mack Trucks

Anställd sedan

1996

Medlem i koncernledningen sedan

2023

Födelseår

1963

Utbildning

BSA (Bachelor of Science in Agriculture) MBA Wake Forest University

Nuvarande befattningar

 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och annan information

Styrelseordförande: Association of Equip-ment Manufactures, CE Sector Övrigt: Regionchef North America, Volvo Construction Equip-ment och, dessförinnan, flertalet ledande befatt-ningar inom Volvokon-cernen, inklusive inom Mack Trucks och kon-cernens nordamerikan-ska lastbilsorganisation

Innehav i AB Volvo, eget och närståendes, per 28 februari 2024

29.352 B-aktier