Årsstämma 2008

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 9 april 2008 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.
Årsstämma 2008

Event information

Protokoll från årsstämman 2008 (PDF, 259 KB)
Protokollsbilaga A (PDF, 949 KB)

Koncernchefens tal
Koncernchef Leif Johanssons tal på Årsstämman 2008:
Presentationsmaterial (PDF, 3.17 MB)

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska anmäla sig senast torsdagen den 3 april 2008

Kallelse
Aktieägarna i AB Volvo kallas till Årsstämma i Göteborg onsdagen den 9 april kl 15.00
Länk till kallelse (PDF, 25.9 KB)

Förslag
Styrelsens förslag
(punkt 10 (PDF, 39.5 KB),  punkt 16 (PDF, 24.2 KB)punkt 17 (PDF, 14.7 KB))
Valberedningens förslag och redogörelse (PDF, 31.3 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2008
Volvokoncernens årsredovisning för år 2007 publicerades den 12 mars 2008
Länk till årsredovisningen

Revisorsyttrande
Revisorernas yttrande om huruvida riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts (PDF, 224 KB)
Läs mer om ersättningspolicyn (PDF, 224 KB)

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Volvo information om koncernens styrning, t ex information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning
Länk till Bolagsstyrning