Ny Volvo-motor för Euro 6

Volvo Lastvagnar presenterar nu en motor anpassad för de tuffa miljökraven Euro 6. Utsläppen av kväveoxider sänks med 77 procent och partikelutsläppen halveras. Euro 6 kommer på Volvos D13-motor med 460 hk, som i dag utgör hjärtat i mer än en tredjedel av alla Volvo-lastbilar.

Kundefterfrågan på lastbilar för Euro 6 är ännu låg. Sedan början av 2012 går det att certifiera fordon enligt de nya reglerna, men det dröjer ytterligare två år innan kraven blir obligatoriska för alla nytillverkade lastbilar. De tuffa emissionskraven innebär tekniskt avancerade lösningar på motorn med flera nya komponenter, vilket också medför en högre kostnad för kunderna. Den ökade kostnaden kan dock begränsas genom ekonomiska stimulansåtgärder, framför allt inom regional trafik och fjärrtransporter i Europa.

– Det är idag svårt att avgöra hur stor efterfrågan kommer att bli. Genom att erbjuda vår mest populära motor i Euro 6-utförande så täcker vi behovet för en stor andel av våra kunder. Det övriga motorprogrammet kommer att lanseras för Euro 6 i god tid innan kraven blir obligatoriska den 1 januari 2014, säger Mats Franzén.

Beprövad teknik
Volvo D13 för Euro 6 är baserad på Volvos beprövade Euro 5-motor. Precis som denna är den nya motorn en rak sexa med enhetsinsprutare och katalytisk avgasrening (SCR). För att möta de nya emissionskraven används dessutom avgasåterföring (EGR) och dieselpartikelfilter (DPF), lösningar som Volvo Lastvagnar sedan flera år använder i USA och Japan. Jämfört med Euro 5 sänks utsläppen av kväveoxider med 77 procent, medan partikelutsläppen halveras.

Fokus på bränsleekonomi och tillförlitlighet
SCR-systemet, som omvandlar avgasernas kväveoxider till ofarlig kvävgas och vattenånga, är integrerat med partikelfiltret i en kompakt enhet för att ta så liten plats som möjligt. Partikelfiltret, som fångar upp och förbränner de mikroskopiska partiklarna i avgaserna, regenereras automatiskt under drift. EGR används i detta fall för att hålla uppe avgastemperaturen då motorn inte är tillräckligt varm. Avgaserna behöver
vara minst 250 grader för att SCR-systemet ska jobba optimalt. Till skillnad från konventionella EGR-lösningar som kyler ner de återförda avgaserna för att sänka förbränningstemperaturen, och därigenom minska utsläppen av kväveoxider, är Euro 6-motorns EGR i stort sett inaktiv vid landsvägskörning och påverkar då heller inte bränsleförbrukningen.

– Vi har utvecklat en tillförlitlig teknisk lösning som inte bara uppfyller emissionskraven, utan också ger kunderna fördelar i form av god bränsleekonomi och ett bekymmersfritt ägande, säger Mats Franzén.

Se en film om Euro 6 på http://youtu.be/UbBsYbNj2GA.

Fakta Volvo D13 460 för Euro 6
• Rak sexcylindrig 13-litersmotor med 460 hk.
• Max effekt vid 1400 till 1900 varv/min 338 kW.
• Max vridmoment vid 1000 till 1400 varv/min 2300 Nm.
• Automatiserad växellåda, Volvo I-Shift.
• Engine brake VEB+ vid 2300 varv/min: 375kW.
• Finns till Volvo FH, 4x2/6x2, dragbil och jämnlastare, inklusive fordon för transport av farligt gods (ADR).
• Finns både till vänsterstyrda och högerstyrda fordon.

Fakta Euro 6
• En femtedel så stora utsläpp av kväveoxider som Euro 5.
• Hälften så stora utsläpp av partiklar som Euro 5.
• Det blir obligatoriskt att uppfylla emissionslagstiftningen ner till en omgivande temperatur på minst minus sju grader.
• Emissionslagstiftningen omfattar kväveoxider (NOx), partiklar (vikt), partiklar (antal), ammoniak (NH3), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC).


Den 5 juli, 2012

För ytterligare information, kontakta:                                                                         
Lennart Pilskog, Mediarelationer, tel 070 318 34 22
e-post
Lennart.Pilskog@volvo.com