Från produkter till lösningar

Framtidens transportlösningar

Uppkopplade och självkörande elfordon kommer bidra till en ökad säkerhet och ett minskat miljöavtryck. Dessutom finns det stora möjligheter att effektivisera logistiken i flera transportsegment. Lastbilarna körs ofta bara halvfulla, utrustningen används runt 25–30 % av all tid under hela sin livscykel och bara 5–10 % av bränslet används för att verkligen transportera varor. Vi tror att hela flöden av varu-, person- och materialtransporter kan optimeras om vi tar ett helhetsgrepp om situationen och lär oss använda den senaste tekniken.

Se videon

Från produkter till lösningar

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt erbjudande och utmanar oss själva genom att försöka se på det ur kundens perspektiv. På så sätt kan vi utveckla nya affärsmodeller med fokus på helhetslösningar som är anpassade för specifika branschvertikaler, bland annat vägtransporter mellan terminaler (hub-to-hub).

Ett exempel är projektet LIGHTS i Kalifornien, USA, där Volvo Lastvagnar har inrättat ett helt elektriskt ekosystem för transport av fraktgods mellan två större hamnar – med mindre buller och noll utsläpp som resultat.

Organisera heltäckande nätverk

För att kunna leverera helhetslösningar måste vi förstå kundens verksamhet. Vi behöver skaffa oss en fördjupad branschkännedom och lära oss analysera värdekedjans alla olika delar. Vi uppträder som en ledande heltäckande integratör som erbjuder lättintegrerade produkter och tjänster via våra starka varumärken. Vi ska serva våra kunder i ett utvidgat ekosystem.

Ett exempel är samarbetet mellan Volvo Lastvagnar och Sveriges ledande dagligvarukedja i syfte att minska miljöpåverkan från varutransporter. Läs hela artikeln.

Tar det fulla ansvaret

I vissa fall går vi så långt som att automatisera hela flöden av varor eller processer. Med införandet av autonoma, uppkopplade, elektriska lösningar kan rörelsekostnader sänkas, koldioxidutsläpp kraftigt minskas och säkrare arbetsförhållanden uppnås. Produktiviteten, effektiviteten och hållbarheten går hand i hand när vi formar framtidens transporter och infrastruktur.

Ett exempel är hur Volvokoncernen lyckades åstadkomma världens första utsläppsfria stenbrott tillsammans med en kund. Det framgångsrika forskningsprojektet resulterade i 98 % lägre koldioxidutsläpp, 70 % lägre energikostnader och 40 % lägre operatörskostnader. Läs hela artikeln.

Samarbeten är nyckeln till framtiden

Genom partnersamarbeten, samriskprojekt och medskapande utnyttjar vi expertisen och tekniken för att skapa värde och påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem. Läs mer om hur vi driver samarbeten och innovationer för att påverka på flera områden.

Samarbetsinriktad metod

Fossilfritt stål

I det ständiga sökandet efter nya sätt att minska klimatpåverkan finner Volvokoncernen nya lösningar och tänker bortom det traditionella för att identifiera nya partnersamarbeten. Ett område som varit föremål för detta är fordonstillverkningen, vilket lett fram till nya spännande samarbeten med partner inom stålindustrin – Ovako och SSAB. Läs om hur Volvokoncernen använder fossilfritt stål för att ställa om transport-, mobilitets- och anläggningsindustrin till nettonollutsläpp av växthusgaser.

Samarbete för grönt stål

Läs mer om hur vi arbetar samarbetsinriktat med innovation