Välkommen till öppet hus med festliga inslag hos Volvo Group
i Skövde, lördagen den 9 september kl 10.00 – 16.00​

Här nedan har ni länkar till dokument med all ​
information rörande Festival hos Volvo!​

Säkerhet Format PDF Size 52 KB
Förhållningsregler​ Format PDF Size 1 MB
Återsamlingsplatser​ Format PDF Size 420 KB
Festivalkarta Format PDF Size 5 MB
Scenprogram Format PDF Size 24 MB
Artister​ Format PDF Size 1 MB
D-fabriken Format PDF Size 13 MB
F-fabriken Format PDF Size 13 MB
Pentahuset Format PDF Size 2 MB
Gjuteri 1 Format PDF Size 9 MB
Gjuteri 2 Format PDF Size 9 MB
Volvogymnasiet Format PDF Size 19 MB
Assar Format PDF Size 1 MB
Parkeringar Format PDF Size 496 KB
Rökplatser Format PDF Size 417 KB
Bussrutt Format PDF Size 9 MB

Larmnummer: 0500-474 112