De vanligaste olyckorna

Mindre olyckor är väldigt vanliga. De sker mycket oftare än olyckor med allvarlig eller dödlig utgång. Och konflikter i trafiken ännu mer. Olycksfrekvensen ser också olika ut mellan olika trafikanter. Motorcyklister, bilförare, lastbilsförare och gående har alla olika upplevelser av det. Det är först i det bredare perspektivet, då alla trafikanter (och alla typer av olyckor) tas med i beräkningen, som vi kan göra någonting åt trafiksäkerheten.

Ladda ned trafiksäkerhetsrapporten för att få en fullständigare bild.

Fakta om trafiksäkerhet

Varje år dör 1,2 miljoner människor i trafiken i världen.

50 % av alla olyckor med allvarlig eller dödlig utgång med tunga lastbilar är singelolyckor.

50 % av de allvarligt skadade i lastbil som dött skulle ha överlevt om de använt säkerhetsbältet.

60 % av kollisionerna mellan lastbilar och gående (eller cyklister) inträffar i tätort.

I 45 % av de fall då personer i en lastbil skadas rör det sig om en vältolycka.

I 30 % av de fall då personer i en lastbil skadas rör det sig om kollisioner mellan två lastbilar.

Hur vi kan förbättra trafiksäkerheten

De lösningar som kan bidra till att antalet olyckor minskar är indelade i tre system: aktiva (ofta förebyggande åtgärder som förarassistans- eller varningssystem), passiva (till exempel störtbågen i fordonet) och beteenderelaterade (som bland annat förarutbildning och vanan att alltid använda säkerhetsbälte). Vårt fokus för att bidra till att antalet olyckor, döda och skadade i trafiken minskar är innovation och att skapa en medvetenhet kring de här tre aspekterna.