OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ZASTUPNIKA DOBAVLJAČA

Obavijest o osobnim podacima 

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše osobne podatke Volvo grupe.

Volvo grupa može obrađivati osobne podatke u vezi s vama ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi. U tom slučaju pročitajte Obavijest za korisnika. 

Ako ste pojedinac ili zaposlenik tvrtke koji je prodao ili iznajmio proizvod ili uslugu jednoj od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za dobavljača.

Ako ste vozač vozila ili upravljate strojem za izgradnju koje je prodala ili proizvela jedna od tvrtki koja pripada Volvo grupi, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za vozača.

Ako ste zaposlenik ili ste bili zaposlenik Volvo grupe ili ste angažirani kao konzultant, možemo obrađivati osobne podatke povezane s vama. U tom slučaju pročitajte našu Obavijest za zaposlenika ili konzultanta. 

Identitet i podaci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za privatnost grupacije

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO”), kao voditelji obrade osobnih podataka, osobno su odgovorni za obradu osobnih podataka povezanih s vama u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka koji su na snazi.

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka grupe VOLVO na adresu gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Ured za privatnost u grupi, Odjel AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00

English-EngleskiDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ;  Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija osobnih podataka:

Zastupnik dobavljača podaci za kontakt, kao što su ime, adresa radnog mjesta, adresa e-pošte, broj telefona.

Podaci o organizaciji, kao što su naziv tvrtke, radno mjesto, mjesto zaposlenja, država

IT podaci, kao što su korisnički ID-ovi, zaporke, pojedinosti o prijavama kao i podaci i zapisnici o upotrebi IT aplikacija ili usluga VOLVO

Ako ste samostalni trgovac, VOLVO također može obrađivati:

Financijski podaci, kao što su kreditne informacije ili informacije o plaćanjima te podaci o bankovnom računu.

Ugovorni podaci, kao što su narudžbenice, ugovori i drugi sporazumi između vas i kompanije VOLVO

 

Zakonski temelj i svrha obrade

Tvrtka VOLVO obrađivat će vaše osobne podatke na temelju sljedećeg:

Legitimni interesi. Legitimni interesi tvrtke VOLVO obuhvaćaju interes upravljanja svakodnevnim operacijama u skladu sa zakonitim i poštenim poslovnim praksama, uključujući upravljanje odnosima s dobavljačima radi izvedbe ugovora u kojima ste vi ili vaš poslodavac ugovorna strana i/ili poduzimanje koraka potrebnih prije sklapanja ugovora s vama ili vašim poslodavcem. Primjerice, tvrtka VOLVO morat će znati vaš željeni jezik kako bi mogla pravilno komunicirati s vama tijekom svakodnevnih aktivnosti.

Tvrtka VOLVO obrađivat će vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

kako bi mogla komunicirati s vašim poslodavcem radi upravljanja odnosima tvrtke VOLVO sa svojim dobavljačima radi izvedbe ugovora u kojima ste vi ili vaš poslodavac ugovorna strana i/ili poduzimanje koraka potrebnih prije sklapanja ugovora s vama ili vašim poslodavcem.

Ako ste samostalni trgovac, tvrtka VOLVO obrađivat će financijske podatke kako bi vam mogla vršiti plaćanja.

Od vas ili vašeg poslodavca.

Neki osobni podatci nužni su kako bi VOLVO mogao komunicirati sa svojim dobavljačima u poslovne svrhe. Nepružanje osobnih podataka ograničit će upravljanje proizvodima i uslugama koje vi ili vaš poslodavac možete očekivati od tvrtke VOLVO. 

Tvrtka VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke s bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka, podijeliti vaše osobne podatke s drugom tvrtkom u grupi Volvo, što obuhvaća i tvrtke izvan EU-a/EGP-a. Volvo također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka, podijeliti vaše osobne podatke s trećim dobavljačima, što obuhvaća i dobavljače izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP). VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne razine zaštite vaših osobnih podataka koje zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. Primjerice, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili europsko-američkog sustava zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi s prijenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

Tvrtka VOLVO čuvat će vaše osobne podatke koliko god je to potrebno kako bi ispunila svoje zakonske ili ugovorne obveze, kao što su ugovorni rokovi, jamstva i obveze odgovornosti za upotrebu proizvoda, ali ne u većoj mjeri nego što je potrebno da tvrtka VOLVO ispuni svrhu s kojom su osobni podatci prikupljeni.

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o osobnim podatcima koji se obrađuju u tvrtki VOLVO i pristup takvim osobnim podatcima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su oni nepravilni te zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka, što znači da zahtijevate od tvrtke VOLVO da ograniči svoju obradu vaših osobnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovi legitimnog interesa ili na obradu u svrhu izravnog marketinga. Također imate pravo na prijenos podataka (prijenos vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade) ako tvrtka VOLVO obrađuje vaše osobne podatke na temelju privole ili ugovorne obveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom tijelu u vezi s obradom svojih osobnih podataka koju provodi VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka tvrtke VOLVO.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose osobnih podatci