TIEKĖJO ATSTOVO PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Pranešimas dėl asmens duomenų 

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip apdorojami Jūsų asmens duomenys „Volvo Group“.

„Volvo Group“ gali apdoroti Jūsų asmens duomenis, jeigu esate ar buvote asmuo arba bendrovės, įsigijusios arba išsinuomojusios gaminį ar paslaugą, kuriuos siūlo viena iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, darbuotojas. Šiuo atveju skaitykite pranešimą klientams. 

Jeigu esate ar buvote asmuo arba bendrovės, kuri pardavė arba išnuomojo gaminį ar paslaugą vienai iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, darbuotojas, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą tiekėjams.

Jeigu esate ar buvote transporto priemonės vairuotojas arba statybos įrangos, kurią pardavė arba pagamino viena iš „Volvo Group“ priklausančių bendrovių, operatorius, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą vairuotojams.

Jeigu dirbate arba dirbote „Volvo Group“ bendrovėje arba buvote samdomas kaip konsultantas, mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis. Šiuo atveju skaitykite mūsų pranešimą darbuotojams arba konsultantams. 

Valdytojo ir grupės privatumo pareigūno tapatybė bei kontaktiniai duomenys

„Volvo Lastvagnar AB“, „Volvo Bussar Aktiebolag“, „Volvo Construction Equipment Aktiebolag“, „AB Volvo Penta“, „Renault Trucks Defense“, „Renault Trucks SAS“, „Volvo Financial Services Aktiebolag“, „WirelessCar Sweden AB“ ir „AB Volvo“ (toliau – VOLVO), kaip asmens duomenų valdytojai, yra atsakingi už su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir teisės aktus.

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į VOLVO grupės privatumo pareigūną adresu gpo.office@volvo.com, telefonu arba paštu adresu

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden (Švedija) 

+46 (0)31 66 00 00

 

English-AnglųDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ;  Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO tvarkys visus ar dalį šių kategorijų asmens duomenų:

tiekėjo atstovo kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, darbo vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;

organizacijos duomenis: bendrovės pavadinimas, pareigos, darbo vieta, šalis;

su IT susijusius duomenis: vartotojo ID, slaptažodžiai, prisijungimo informacija, taip pat VOLVO IT programų ar paslaugų naudojimo duomenys ir žurnalai.

Jei esate individualus prekiautojas, VOLVO taip pat gali tvarkyti:

finansinius duomenis: kredito ar mokėjimų informaciją ir banko sąskaitos duomenis;

sutarčių duomenis: pirkimo užsakymai, sutartys ir kiti susitarimai tarp Jūsų ir VOLVO.

 

Tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

VOLVO tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais.

Teisėti interesai. VOLVO teisėti interesai apima interesą vykdyti kasdienę veiklą laikantis teisėtos ir sąžiningos verslo praktikos, įskaitant ryšių su tiekėjais valdymą, kad būtų galima vykdyti sutartį (-is), kurios (-ių) šalimi esate Jūs arba Jūsų darbdavys, ir (arba) imtis veiksmų, reikalingų prieš sudarant sutartį su Jumis arba Jūsų darbdaviu. Pavyzdžiui, VOLVO reikės žinoti pageidaujamą kalbą, kad vykdydami kasdienę veiklą galėtų tinkamai su Jumis bendrauti.

VOLVO tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

kad galėtų bendrauti su Jūsų darbdaviu, kai reikia tvarkyti VOLVO ryšius su tiekėjais, siekiant vykdyti sutartį (-is), kurios (-ių) šalimi esate Jūs arba Jūsų darbdavys, ir (arba) imtis veiksmų, reikalingų prieš sudarant sutartį su Jumis arba Jūsų darbdaviu.

Jei esate individualus prekiautojas, VOLVO tvarkys finansinius duomenis, kad būtų galima su Jumis atsiskaityti.

Jūsų arba Jūsų darbdavio.

Kai kurių asmens duomenų reikia, kad VOLVO galėtų bendrauti su tiekėjais verslo tikslais. Nepateikus asmens duomenų nebus galima tvarkyti gaminių bei paslaugų, kurių Jūs ar Jūsų darbdavys gali tikėtis iš VOLVO. 

Paprastai VOLVO nesidalys Jūsų asmens duomenimis už „Volvo Group“ ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas ar reglamentas. Tačiau, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ bendrove, įskaitant tą, kuri veiklą vykdo ne ES / EEE. Be to, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, „Volvo“ gali dalytis asmens duomenimis su trečiosios šalies tiekėjais, įskaitant tą, kuris veiklą vykdo ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE). VOLVO pasirūpins, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių, užtikrinančių pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, tai gali būti tarp bendrovių sudarytos ar išorinio duomenų tvarkymo sutartys, parengtos laikantis ES patvirtintų standartinių sutarčių nuostatų ar ES-JAV privatumo skydo arba kitų panašių mechanizmų, kuriuos kartais pripažino ar patvirtino tiesiogiai susijusios institucijos. Jei turite klausimų dėl perdavimo, kreipkitės į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

VOLVO saugos asmens duomenis tol, kol reikia teisėtiems ar pagal sutartį numatytiems įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į sutarties laikotarpį, garantiją ir atsakomybės dėl gaminių reikalavimus, bet ne ilgiau nei VOLVO reikia įgyvendinti tikslus, kuriais jie buvo surinkti.

Turite teisę prašyti VOLVO pateikti informaciją apie jos tvarkomus asmens duomenis ir tokius duomenis pasiekti. Be to, turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis arba juos ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, t. y. galite prašyti, kad tam tikromis aplinkybėmis VOLVO ribotų asmens duomenų tvarkymą. Turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo teisėto intereso pagrindu ar tiesioginės rinkodaros tikslu. Be to, turite teisę į duomenų perkeliamumą (asmens duomenų perkėlimą kitam valdytojui), jei VOLVO tvarko asmens duomenis turėdama Jūsų sutikimą ar vykdydama sutartinį įsipareigojimą, o tai atliekama automatiškai.

Jūs taip pat turite teisę priežiūros institucijai pateikti bet kokius skundus dėl VOLVO vykdomo asmens duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos apie tas teises ir kaip jomis pasinaudoti gausite kreipęsi į VOLVO duomenų apsaugos pareigūną.

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises