Privatnost

Grupa Volvo ozbiljno shvata privatnost. Cijenimo povjerenje koje nam ukazujete dostavljanjem ličnih informacija. Vaše lične informacije uvijek ćemo koristiti na način koji je pošten i vrijedan tog povjerenja.

Uvijek ćemo vas transparentno obavještavati o tome koje informacije prikupljamo, šta radimo s njima, sa kim ih dijelimo i kome se trebate obratiti ako imate bilo kakva pitanja.

English-Engleski ; Dutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Albanian-Shqiptar ; Belarusian-беларускі ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-ČeštinaEstonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-LietuviškaiMacedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-SlovenskýSlovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

 

Opće informacije o zaštiti privatnosti na web-lokaciji

Sve funkcionalnosti koje pruža web-lokacija grupe Volvo možete upotrebljavati bez otkrivanja svog identiteta. U nastavku su opisane pojedinosti o informacijama koje standardno prikupljamo prilikom vaše posjete web-lokacijama. Ako se registrujete za bilo koje naše usluge ili nam se obratite putem formulara, biće navedene detaljne informacije o načinu obrade vaših informacija u vezi sa registracijom.

Identitet i podaci za kontakt kontrolora podataka i službenika za zaštitu podataka

AB Volvo („VOLVO“), kao kontrolor ličnih podataka, odgovoran je za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, Obratite se službeniku za privatnost grupe VOLVO na adresu e-pošte gpo [dot] office [at] volvo [dot] com, odnosno poštom ili telefonom na

AB Volvo, n/r: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

Koje kategorije ličnih podataka će obrađivati kompanija VOLVO, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu?

Kada pristupite bilo kojoj web-lokaciji kompanije VOLVO, vaš web-preglednik tehnički je konfigurisan da automatski prenese sljedeće podatke („podaci za prijavu“) na naš web-server, koje zatim unosimo u fajlove evidencije:

  • Datum pristupanja
  • Vrijeme pristupanja
  • URL predmetne web-lokacije
  • Dohvaćeni fajl
  • Količina prenesenih podataka
  • Tip i verzija preglednika
  • Operativni sistem
  • IP adresa
  • Naziv domene vašeg davaoca pristupa internetu

To su isključivo informacije koje ne omogućavaju vašu identifikaciju. Te informacije nužne su u tehničke svrhe, kako bi se pravilno isporučio sadržaj koji ste tražili, a njihovo prikupljanje neizbježan je aspekt upotrebe web-lokacije. Podaci iz fajla evidencije analiziraju se isključivo u statističke svrhe, kako bi se poboljšala naša web-lokacija i njena pozadinska funkcionalnost.

Kompanija Volvo obrađivaće vaše lične podatke po pravnom osnovu legitimnog interesa. Legitimni interesi kompanije VOLVO obuhvataju interes upravljanja svojim web-lokacijama u skladu sa poštenim poslovnim praksama i održavanje dostupnosti i funkcionalnosti web-lokacije. 

Kolačići
Kolačiće i piksele za praćenje upotrebljavamo kako bismo prikupili podatke u vezi sa vašom upotrebom web-lokacije i prilagodili web-lokaciju potrebama korisnika. Prikupljanje tih podataka o upotrebi i kreiranje korisničkog profila provodi se na anonimnoj bazi, pomoću ID-a kolačića. Te korisničke profile stvaramo i čuvamo isključivo u anonimizovanom obliku i ne kombinujemo ih sa vašim imenom ili bilo kojim informacijama kao što je vaša e-adresa, koji bi mogli otkriti vaš identitet.

Kolačići se ne mogu upotrebljavati za izvršavanje programa ili prenošenje virusa na vaš računar. Informacijama koje se nalaze u kolačiću možemo pojednostaviti navigaciju i olakšati pravilno prikazivanje web-lokacije.

Svaka web-lokacija ima vlastitu izjavu o kolačićima, gdje vi kao korisnik možete provjeriti tačnu primjenu kolačića za tu specifičnu lokaciju. 

Prosljeđivanje podataka trećim osobama

VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše lične podatke sa drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvata i kompanije izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EU/EEA).

VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše lične podatke sa kompanijama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvata kompanije i dobavljače izvan EU/EEA.

Mi sarađujemo sa različitim davaocima usluga kako bismo omogućili upotrebu svih funkcionalnosti web-lokacije grupe Volvo. VOLVO će obezbijediti primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. .

Veze na druge web-lokacije

Naše web-lokacije mogu sadržati veze na druge web-lokacije. Mi ne možemo utjecati na usklađenost ili neusklađenost operatera tih web-lokacija sa odredbama o zaštiti podataka.

Koliko će VOLVO čuvati vaše lične podatke? 

VOLVO će čuvati vaše lične podatke sve dok to bude potrebno radi ispunjenja svrha za koje su lični podaci prikupljeni. 

Vaša prava na zaštitu podataka

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o ličnim podacima koji se obrađuju u grupi VOLVO i pristup takvim ličnim podacima. Također imate pravo zahtijevati korekciju svojih ličnih podataka, ako su oni netačni, i zahtijevati brisanje svojih ličnih podataka. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da zahtijevate od grupe VOLVO da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima.

Postoji i vaše pravo da se usprotivite obradi na osnovi legitimnog interesa ili obradi u svrhu direktnog marketinga. Također imate pravo na prenos podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom kontroloru) ako grupa VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu saglasnosti ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska. 

Također imate pravo da nadzornom tijelu pošaljete sve pritužbe koje možete imati u vezi sa obradom vaših ličnih podataka od strane grupe VOLVO.