Privatnost

Grupacija Volvo ozbiljno shvata zaštitu privatnosti. Cenimo to što nam verujete i što nam dajete vaše lične informacije. Uvek ćemo koristiti vaše lične informacije na pošten način i tako da opravdamo vaše poverenje.

 Uvek ćemo vam otvoreno reći koje informacije prikupljamo, za šta ih koristimo, sa kim ih delimo i kome treba da se obratite ako imate neka pitanja s tim u vezi.

English-Eнглески језик ; Dutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Albanian-Shqiptar ; Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-ČeštinaEstonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-LietuviškaiMacedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Slovak-SlovenskýSlovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

Opšta zaštita privatnosti na veb-sajtovima

Po veb-sajtovima grupacije Volvo možete da se krećete bez otkrivanja identiteta. U nastavku smo opisali informacije koje standardno prikupljamo kada pristupate našim veb-sajtovima. Ako se registrujete za neku našu uslugu ili nam se javite putem obrasca, dobićete detaljne informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke u vezi sa registracijom.

Identitet kontrolora i službenika za zaštitu podataka i njihovi kontakt podaci

Kao kontrolor ličnih podataka, firma AB Volvo („VOLVO“) je odgovorna za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu privatnosti u grupaciji VOLVO putem e-adrese gpo [dot] office [at] volvo [dot] com, odnosno putem poštanske adrese ili telefonskog broja:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Koje kategorije ličnih podataka obrađuje firma VOLVO, u koju svrhu i na osnovu kojih zakona?

Kada pristupate nekom veb-sajtu firme VOLVO, vaš veb pregledač je tehnički konfigurisan tako da se na naš veb server automatski prenose sledeći podaci („podaci za evidenciju“), koje zatim preuzimamo putem datoteka za evidenciju:

  • Datum pristupa
  • Vreme pristupa
  • URL adresa relevantnog veb-sajta
  • Preuzeta datoteka
  • Količina prenetih podataka
  • Tip i verzija pregledača
  • Operativni sistem
  • IP adresa
  • Ime domena vašeg dobavljača internet usluga

Ovo su isključivo informacije koje ne dozvoljavaju vašu identifikaciju. Ove informacije su potrebne iz tehničkih razloga, u cilju pravilne isporuke traženog sadržaja, i njihovo prikupljanje je neizbežno pri korišćenju veb-sajtova. Podatke za evidenciju analiziramo iz statističkih razloga da bismo unapredili svoj veb-sajt i sve njegove funkcije. Volvo obrađuje vaše lične podatke na osnovu zakonitih opravdanih interesovanja. Opravdana interesovanja firme VOLVO uključuju interesovanje u pogledu upravljanja njenim veb-sajtovima u cilju poštene poslovne prakse i stalne dostupnosti i funkcionalnosti veb-sajtova. 

Kolačići
Koristimo kolačiće i piksele za praćenje da bismo prikupljali podatke o tome kako koristite veb-sajt kako bismo ga prilagodili vašim potrebama. Prikupljanje ovih podataka o korišćenju i kreiranje profila korišćenja obavlja se anonimno, pomoću ID-a kolačića. Kreiramo i skladištimo ove profile korišćenja isključivo u anonimnom obliku i ne kombinujemo ih sa vašim imenom ili bilo kakvim drugim informacijama koje mogu da otkriju vaš identitet, kao što je vaša e-adresa.

Kolačići ne mogu da pokreću programe ili da prenose viruse na vaš računar. Pomoću informacija u kolačićima olakšavamo navigaciju i ispravno prikazivanje naših veb-sajtova.

Na svakom veb-sajtu postoji izjava o kolačićima, na osnovu koje korisnik tačno vidi koji se kolačići koriste za taj veb-sajt. 

Prosleđivanje podataka trećim licima

Ako treba da se zadovolji neka svrha u pogledu obrade ličnih podataka ili se to zahteva nekim zakonom ili propisom, firma VOLVO može da podeli vaše lične podatke sa drugom firmom iz grupacije Volvo, uključujući firme izvan Evropske unije/Evropske ekonomske oblasti (EU/EEA). Ako treba da se zadovolji neka svrha u pogledu obrade ličnih podataka, firma VOLVO takođe može da podeli vaše lične podatke sa nezavisnim firmama i isporučiocima, uključujući firme i isporučioce izvan EU/EEA.

Sarađujemo sa nizom različitih dobavljača usluga kada kreiramo veb-sajtove grupacije Volvo. Firma VOLVO preduzima odgovarajuće mere zaštite koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. .

Veze do drugih veb-sajtova

Naši veb-sajtovi mogu sadržati veze do drugih veb-sajtova. Ne možemo da utičemo na usaglašavanje ili neusaglašavanje tih veb-sajtova sa odredbama o zaštiti podataka.

Koliko dugo firma VOLVO čuva vaše lične podatke? 

Firma VOLVO čuva vaše lične podatke onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila svrha zbog koje su prikupljeni. 

Vaša prava u pogledu zaštite podataka

Imate pravo da od firme VOLVO zahtevate informacije o ličnim podacima koje je obradila firma VOLVO, kao i da pristupite tim ličnim podacima. Takođe imate pravo da zahtevate ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, kao i njihovo brisanje. Štaviše, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da od firme VOLVO zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim uslovima.

Imate pravo i na prigovor u pogledu obrade na osnovu opravdanih interesovanja ili obrade za potrebe direktnog marketinga. Osim toga, imate pravo na mogućnost prenosa podataka (prenos vaših ličnih podataka na drugog kontrolora) ako se obrada vaših ličnih podataka od strane firme VOLVO zasniva na pristanku ili ugovornoj obavezi i ako je automatizovana. 

Takođe imate pravo da nadzornom organu podnesete sve potencijalne žalbe u vezi sa obradom vaših ličnih podataka od strane firme VOLVO.