PRIVATNOST

Grupa Volvo privatnost shvata ozbiljno. Cijenimo povjerenje koje nam dajete pružajući nam vaše lične podatke. Uvijek ćemo koristiti vaše lične podatke na način koji je fer i dostojan tog povjerenja.

 Uvijek ćemo biti transparentni tako da ćete znati koje podatke prikupljamo, šta sa njima radimo, s kime ih dijelimo i s kim biste trebali kontaktirati ako imate bilo kakvih nedoumica.

English-EngleskiDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

Obaveštenje o privatnosti

Opšti uslovi privatnosti web lokacije

Možete koristiti web stranicu univerziteta Volvo grupe, a da pritom ne otkrijete svoj identitet. Pojedinosti o informacijama koje prikupljamo kao standardne kada pristupate web stranicama opisane su u nastavku. Ako se registrujete za neku od naših usluga ili nas kontaktirate putem obrazaca, tu ćete pronaći detaljne informacije o tome kako se obrađuju vaši podaci koje ste unijeli zbog registracije.

Identitet i podaci za kontakt kontrolora podataka i službenika grupe za privatnost

AB Volvo („VOLVO”), kao kontrolor ličnih podataka, odgovoran je za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi s obradom ličnih podataka, obratite se službeniku za privatnost VOLVO grupe na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Kancelarija Grupe za pitanja privatnosti (Group Privacy Office), odjelj. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Geteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

Koje kategorije ličnih podataka će VOLVO obrađivati, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu?

Kada pristupite bilo kojoj web stranici kompanije VOLVO, vaš web preglednik je tehnički podešen za automatsko slanje sljedećih podataka („podaci dnevnika”) na naš web server, koje zatim snimamo u datoteke dnevnika:

  • Datum pristupa
  • Vrijeme pristupa
  • URL web stranice koja se poziva
  • Datoteka koja je preuzeta
  • Prenesena količina podataka
  • Vrsta i verzija pregledača
  • Operativni sistem
  • IP adresa
  • Naziv domene kompanije koja vam omogućava pristup internetu

Ovo su isključivo informacije pomoću kojih ne možete biti identifikovani. Ove informacije su neophodne u tehničke svrhe kako bismo ispravno isporučili sadržaj koji ste tražili, a njihovo prikupljanje predstavlja nezaobilazan aspekt korištenja web stranica. Podaci dnevnika se analiziraju isključivo u statističke svrhe kako bi se poboljšala naša web stranica i njezina osnovna funkcionalnost. Volvo će obrađivati vaše lične podatke na osnovu pravno zasnovanog legitimnog interesa. Legitimni interesi kompanije VOLVO uključuju interes za upravljanje svojim web stranicama u skladu s fer poslovnom praksom te za održavanje dostupnosti i funkcionalnosti web stranica. 

Kolačići
Kolačiće i piksele za praćenje koristimo za prikupljanje podataka u vezi s vašim korištenjem web stranice kako bismo web stranicu prilagodili potrebama svojih korisnika. Prikupljanje ovih podataka o upotrebi i kreiranje profila korištenja vrši se anonimno, koristeći ID kolačića. Ove profile korištenja kreiramo i pohranjujemo isključivo u anonimnom obliku i ne kombinujemo ih s vašim imenom ili bilo kojim drugim informacijama, kao što su adresa e-pošte koja može otkriti vaš identitet.

Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku virusa na vaš računar. Pomoću podataka koje kolačići sadrže, možemo pojednostaviti navigaciju i olakšati ispravan prikaz naših web stranica.

Svaka web stranica ima svoju izjavu o kolačićima gdje vi kao korisnik možete vidjeti tačno korištenje kolačića za tu određenu web lokaciju. 

Prosljeđivanje podataka trećim osobama

Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno u svrhu obrade ličnih podataka, ili u skladu sa zakonom ili propisom, podijeliti vaše lične podatke sa nekom drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvata i kompanije van Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EU/EEP). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše lične podatke sa kompanijama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća kompanije i dobavljače izvan EU/EEA.

Kako bismo isporučili sadržaj globalne web lokacije grupe Volvo, sarađujemo sa nizom različitih pružatelja usluga. VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. .

Veze do drugih web lokacija

Naše web stranice mogu sadržavati veze do drugih web stranica. Mi ne utičemo na usklađenost ili neusklađenost operatera ovih web lokacija s odredbama zaštite podataka.

Koliko će VOLVO čuvati vaše lične podatke?

VOLVO će čuvati vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da isti ispune svrhu zbog koje su prikupljani. 

Vaša prava na zaštitu podataka

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o ličnim podacima koji se obrađuju u kompaniji VOLVO i pristup takvim ličnim podacima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih ličnih podataka ako su oni nepravilni i zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, što znači da zahtijevate od kompanije VOLVO da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima.

Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa ili na obradu u svrhu direktnog marketinga. Također imate pravo na prenos podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom voditelju obrade) ako kompanija VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu pristanka ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska. 

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom organu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka koju vrši VOLVO.