×

Lars Westerberg

Ordförande i revisionskommittén

Född 1948. Civilingenjör, civilekonom.

Styrelseledamot

SSAB, Sandvik AB och Stena AB. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan april 2007.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

30.000 A­-aktier, 168.000 B-­aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Har innehaft ett flertal befatt­ningar inom ASEA 1972–1984, innehaft ett flertal chefsbefatt­ningar inkl. verkställande direktör och koncernchef för Esab AB 1984-1994, verkställande direktör för Gränges AB 1994-1999, har bred erfarenhet från fordonsindustrin och var verk­ställande direktör och koncernchef för Autoliv Inc. 1999-2007 samt ordförande i Autoliv Inc. 2007-2011. Tidigare ordförande i styrelser såsom Husqvarna AB, Vattenfall AB samt Ahlsell AB.

 

 Ladda ner bild