TANÁCSADÓI ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tájékoztató a személyes adatok kezelése kapcsán 

Ez a tájékoztató információkat nyújt az Ön személyes adatainak Volvo Group általi adatkezeléséről.

A Volvo Group adott esetben feldolgozhat Önnel kapcsolatos személyes adatokat, amennyiben Ön magánszemélyként vagy egy cég alkalmazottjaként valaha megvásárolta vagy bérelte a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalat valamilyen termékét vagy szolgáltatását. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el az ügyfeleknek szóló tájékoztatónkat. 

Amennyiben Ön magánszemélyként vagy egy cég alkalmazottjaként valaha értékesített vagy bérbe bocsátott a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalatnak valamilyen terméket vagy szolgáltatást, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el a beszállítóknak szóló tájékoztatónkat.

Amennyiben Ön vezette vagy kezelte a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalat által gyártott valamilyen járművet, illetve építőipari munkagépet, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el a járművezetőknek szóló tájékoztatónkat.

Amennyiben Ön jelenleg vagy valamikor a Volvo Group valamelyik vállalatának alkalmazásában állt, vagy egy ilyen cég tanácsadóként alkalmazta, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el az alkalmazottaknak vagy tanácsadóknak szóló tájékoztatónkat. 

Az adatkezelő és a csoportszintű adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetőségei

Ez a tájékoztató információkat nyújt az Ön személyes adatainak a VOLVO általi kezeléséről. 

Az Önt megbízó vállalat („VOLVO”) azon személyes adatok kezelője, amelyeket a VOLVO megkap Öntől és a lent leírt forrásokból. A VOLVO felel az Ön személyes adatainak feldolgozásáért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások alapján. 

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO csoportszintű adatvédelmi tisztviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, illetve postai úton vagy telefonon:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

English-AngolDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ;  Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

A VOLVO az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatok mindegyikét vagy egy részét dolgozza majd fel.

 • Személyi adatok – például név, születési dátum, nem, nemzetiség, előnyben részesített nyelv, családi állapot, fénykép
 • Szervezeti adatok – például tanácsadói szám, szolgáltatások leírása, munkahely, üzletág, részleg, vezető, közvetlen felettes
 • Kapcsolati adatok – például munkavégzés helyszíne, otthoni cím, e-mail-cím, telefonszám
 • Tanácsadói adminisztrációs adatok – például tanácsadói szerződés és információk a megbízatás kezdetéről és befejezésének dátumáról
 • Idővel kapcsolatos adatok – például munkaidő, munkával töltött idő
 • Biztonsági adatok – például beléptető kártyák, hozzáférési jogosultságok, valamint a beléptető kártyák és hozzáférési jogok használata
 • Egészségügyi és biztonsági adatok – például munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk
 • Gyártási/javítási/karbantartási adatok – például az Ön által a járművek gyártása, karbantartása vagy javítása kapcsán végzett tevékenység nyomon követése és dokumentálása
 • Kompetenciaadatok – például tanulmányok nyilvántartása és tanfolyamok, továbbképzések
 • Utazások adminisztrációs adatai – például üzleti utazások információi, foglalási adatok, útlevélszám, utazással kapcsolatos számlák és napidíjak
 • Ügyfélszolgálati és támogatási adatok – például az Öntől/a vezetőjétől a VOLVO vállalatnál/a humánerőforrás-részlegtől érkező kérdések az Ön megbízatásával vagy IT-eszközeivel kapcsolatban, vagy az Önnek nyújtott támogatás ugyanezek kapcsán
 • IT-adatok – például felhasználói azonosító, jelszavak, belépési adatok, valamint a VOLVO IT berendezéseinek, alkalmazásainak és szolgáltatásainak használatára vonatkozó adatok és naplók, a Volvo mindenkor érvényes IT-irányelveinek értelmében

Külön kiemelendő, hogy az egészségügyi és biztonsági adatok egyes részleteit a vonatkozó adatvédelmi törvények a Különleges Adatok közé sorolják, ezen érzékeny adatok különös gondossággal kezelendők. Külön kiemelendő, hogy a Különleges Adatokat csak törvényi kötelezettség esetén és/vagy egyértelmű hozzájárulás esetén dolgozzuk fel.

Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a járművek által generált bizonyos adatok (például járműazonosító szám, jelek stb.) generálása automatikusan történik a Volvo tulajdonába tartozó termék, például egy teherautó használata esetén. Azonban a VOLVO az ilyen adatokat nem használja, hacsak a felhasználás nem kapcsolódik teszteléshez, minőségi problémák megoldásához vagy termékfejlesztési célokra.

Elképzelhető, hogy a VOLVO feldolgoz korlátozott mennyiségű személyes adatot (név és kapcsolati adatok) azon személyekről, akiket Ön a VOLVO számára megjelöl vészhelyzet esetén értesítésre.

A VOLVO az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok egyike nyomán dolgozza fel, ezekről lent további részleteket talál.

 • Szerződéses kötelezettség. Például a VOLVO vállalatnak fel kell dolgoznia a személyes adatait, hogy a munkáltatójával kötött szolgáltatási megállapodásnak megfeleljen.
 • Jogos érdekek. A VOLVO jogos érdekei alapesetben a mindennapos működésének menedzselése, a létesítményeinek és berendezéseinek biztosítása, a belső ellenőrzés megőrzése. A személyes adatok jogos érdek jogcímen történő feldolgozásához a VOLVO esetenkénti kiértékelést végez. Például a VOLVO vállalatnak fel kell dolgoznia bizonyos személyes adatokat, hogy az Ön üzleti utazásaihoz kapcsolódó adminisztrációt biztosítsa, itt a napi működés menedzselése a VOLVO jogos érdeke; vagy a VOLVO vállalatnak fel kell dolgoznia bizonyos személyes adatokat, hogy felmérje az IT-berendezéseinek állapotát, itt a berendezések biztosítása a VOLVO jogos érdeke.

Kivételes esetekben és csak akkor, ha más jogcím nem alkalmazható, akkor a VOLVO kérheti az Ön hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához. Amennyiben hozzájárulást használunk, akkor bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását, amely azonban nincs hatással a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végzett adatfeldolgozás jogosságára.

A VOLVO a fent példázott módon az alább ismertetett célokra is feldolgozza az Ön személyes adatait.

Adminisztráció (általában szerződéses kötelezettségen és/vagy az érdekek egyensúlyán alapul)

 • Lehetővé tenni, hogy Önt regisztrálja a VOLVO rendszereibe és az Ön megbízatásával kapcsolatos általános adminisztrációt
 • Lehetővé tenni a jogosultságok megfelelő használatát
 • Lehetővé tenni a szervezeti felépítés és a tanácsadói nyilvántartás naprakészen tartását, beleértve a belső jelentések és statisztikák készítését
 • Lehetővé tenni a projektek nyomon követését

Jelentések (általában jogi kötelezettségen és/vagy az érdekek egyensúlyán alapul)

 • Lehetővé tenni a hatóságok felé történő jelentést a törvényi követelményeknek megfelelően
 • Lehetővé tenni a munkaidejének nyomon követését a munkaadója felé történő számlázás céljára

Munkakörnyezet és termékbiztonság (általában jogi kötelezettségen és/vagy az érdekek egyensúlyán alapul)

 • Lehetővé tenni a VOLVO kötelezettségeinek teljesítését a biztonságos munkahely megteremtésére (beleértve a VOLVO létesítményei és berendezései jogosulatlan hozzáférésének ellenőrzését és megakadályozását), valamint a munkakörnyezettel kapcsolatos további kötelezettségek teljesítését, amelyeket a munkakörnyezet vagy a munkajogi törvények előírnak.
 • Lehetővé tenni a VOLVO kötelezettségeinek teljesítését a termékbiztonság és minőség terén

Az Ön fejlődése és tevékenységei (általában jogi kötelezettségen és/vagy szerződéses kötelezettségen és/vagy az érdekek egyensúlyán alapul)

 • Lehetővé tenni a kompetenciafejlesztési tevékenységeket
 • Lehetővé tenni és ajánlani tanulási és továbbképzési tevékenységeket

Munkavállalók munkával kapcsolatos tevékenysége (általában jogi kötelezettségen és/vagy szerződéses kötelezettségen és/vagy jogos érdeken alapul)

 • Lehetővé tenni a munkájához kapcsolódó feladatok elvégzését, például e-mailek írását, dokumentumok, jelentések, bemutatók, rajzok stb. készítését
 • Lehetővé tenni az üzleti utazásokat
 • Lehetővé tenni az Öntől/a vezetőjétől a VOLVO vállalatnál/a humánerőforrás-részlegtől érkező kérdések megválaszolását az Ön megbízatásával vagy IT-eszközeivel kapcsolatban, vagy az Önnek nyújtott támogatást, amely a munkaköri feladatainak ellátáshoz szükséges
 • Lehetővé tenni a VOLVO irányelveinek nyomon követését, beleértve a Volvo Group magatartási kódexét és a VOLVO IT-irányelveit, a mindenkor érvényes formájukban, annak biztosítására, hogy ezeket az irányelveket betartsák és a tiltott tevékenységek kivizsgálására

Kutatás-fejlesztés és minőségi problémák megoldása (általában jogos érdeken alapul)

 • Lehetővé tenni a Volvo termékeihez (például teherautók) kapcsolódó kutatási és fejlesztési tevékenységeket, beleértve azon járműadatokat, amelyeket akkor generálták, amikor Ön egy Volvo-tulajdonú járművet használt (lásd fent)
 • Lehetővé tenni a Volvo termékeihez (például teherautók) kapcsolódó minőségi problémák megoldását, beleértve azon járműadatokat, amelyeket akkor generálták, amikor Ön egy Volvo-tulajdonú járművet használt (lásd fent)

 

A VOLVO az Ön személyes adatait elsősorban Öntől, a vezetőjétől a VOLVO vállalatnál, a munkáltatójától vagy a humánerőforrás-részlegtől kapja meg, valamint azon harmadik felektől, amelyekre utasított bennünket a személyes adatainak beszerzése kapcsán. Bizonyos személyes adatok automatikusan generálódhatnak a VOLVO IT-rendszereiben, például a felhasználói azonosító létrehozásakor.

A személyes adatok követelményt jelentenek, szükségesek a tanácsadói megállapodás ellátásához, amely nem jöhet létre az Ön szükséges személyes adatai nélkül.

A VOLVO általában nem osztja meg az Ön személyes adatait senkivel a Volvo Group berkein kívül, hacsak erre törvény vagy szabályozás nem kötelezi. Azonban a VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez szükséges – megoszthatja személyes adatait a Volvo Group más vállalataival, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli vállalattal is. A VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez ez szükséges – megoszthatja személyes adatait harmadik félnek számító beszállítókkal, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli beszállítóval is.

A VOLVO biztosítja, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az Ön személyes adatai számára a vonatkozó törvényi előírások értelmében. Például ez tartalmazhat a cégek közötti vagy külső adatfeldolgozási megállapodásokat, amelyek alapja az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy az EU-US Privacy Shield vagy más hasonló mechanizmus, amelyet a megfelelő hatóságok mindenkor elfogadnak vagy jóváhagynak. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai továbbításával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

A VOLVO általában a tanácsadói megállapodása idején őrzi az Ön személyes adatait. A tanácsadói megállapodás lejártát követően a VOLVO csak azon személyes adatokat őrzi meg, amelyeket az adatgyűjtés céljainak teljesítéséhez szükségesnek ítéltek, és csupán addig, ameddig azok a célok nem teljesülnek; amennyiben ennél tovább őrzi, akkor addig, amíg a helyi jogi kötelezettségeknek való megfelelés alapján szükséges vagy az esetleges jogi elvárásoknak való megfelelés idejére egy valós, fenyegetett vagy várható jogvita vagy követelés kapcsán.  

Jogában áll tájékoztatást kérni a VOLVO vállalattól az Önnel kapcsolatos feldolgozott adatokról, valamint betekinteni ezen adatokba. Jogában áll a személyes adataiban helyesbítést kérni, amennyiben azok helytelenek, valamint adatainak törlését kérni. Ezen túlmenően jogában áll kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, vagyis megkérheti a VOLVO vállalatot, hogy bizonyos körülmények esetén korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását. Jogában áll tiltakozni a jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás ellen vagy közvetlen megkeresés céljára történő feldolgozás ellen. Valamint jogában áll az adatok továbbíthatósága (személyes adatainak továbbítása egy másik kezelőhöz), amennyiben személyes adatainak VOLVO általi feldolgozása hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és az automatizált.

Ezenkívül jogában áll panaszt tennie az Ön személyes adatainak VOLVO általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével. 

További információk az adatvédelmi alanyok jogairól