PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU KONSULTANTAM

Paziņojums par personas datiem 

Šis paziņojums sniedz informāciju par to, kā Volvo Group apstrādā Jūsu personas datus.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pircis vai nomājis produktu vai pakalpojumu, ko piedāvājis kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, Volvo Group, iespējams, apstrādās Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu klientiem. 

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pārdevis vai nomājis produktu vai pakalpojumu kādam no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu piegādātājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis vadītājs vai operators tādos transportlīdzekļos vai būvniecības mašīnas, ko pārdod vai ražo kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu autovadītājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis Volvo Group grupas darbinieks vai esat bijis algots konsultants, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu darbiniekiem vai konsultantiem. 

Pārziņa un grupas privātuma speciālista identitāte un kontaktinformācija

Šis paziņojums sniedz informāciju par to, kā VOLVO apstrādā Jūsu personas datus. 

Uzņēmums (VOLVO), ar kuru Jūs sadarbojāties, ir to personas datu pārzinis, kurus VOLVO iegūst no Jums un citiem tālāk aprakstītajiem avotiem. VOLVO ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. 

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar VOLVO grupas privātuma speciālistu elektroniski gpo.office@volvo.com vai rakstiet vai zvaniet uz:

AB Volvo Grupas privātuma birojs, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gēteborga, Zviedrija 

+46 (0)31 66 00 00

English-AngļuDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ;  Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO pilnā vai daļējā apmērā apstrādās tālāk norādītās personas datu kategorijas.

 • Individuālie dati, piemēram, vārds uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, nacionalitāte, valoda, fotogrāfija
 • Organizācijas dati, piemēram, konsultanta numurs, pakalpojumu apraksts, darba vieta, uzņēmuma nodaļa, departaments, vadītājs, tiešie ziņojumi
 • Kontaktinformācija, piemēram, darba veikšanas vieta, mājas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs
 • Konsultēšanas administrēšanas dati, piemēram, līgums par konsultācijām un informācija par darba uzdevuma sākuma un beigu datumu
 • Laika informācija, piemēram, darba laiks, nostrādātais laiks
 • Drošības informācija, piemēram, piekļuves kartes, piekļuves tiesības, piekļuves karšu un piekļuves tiesību izmantošana
 • Informācija par veselību un drošību, piemēram, informācija par negadījumiem, kas saistīti ar darbu
 • Ražošanas/remonta/servisa dati, piemēram, jūsu veikto aktivitāšu izsekošana un reģistrēšana, ja šīs darbības veiktas saistībā ar transportlīdzekļu ražošanu, uzturēšanu, remontu vai servisu
 • Informācija par kompetenci, piemēram, informācija par mācībām un apmācības aktivitātes
 • Ceļojumu administrēšanas dati, piemēram, informācija par komandējumiem, rezervācijām, pases numuru, ceļojuma rēķiniem un komandējuma naudu
 • Palīdzības dienesta un atbalsta dati, piemēram, jautājumi no jums/jūsu VOLVO vadītāja/personāla daļas saistībā ar jūsu darba uzdevumiem vai IT aprīkojumu vai ar atbalstu, ko esat par to saņēmis
 • Ar IT saistītie dati, piemēram, lietotāja ID, paroles, pieteikšanās informācija, kā arī informācija un reģistrētā informācija par to, kā jūs izmantojat VOLVO aprīkojumu, lietojumprogrammu vai pakalpojumus saskaņā ar VOLVO IT politiku, ciktāl tas ir attiecināms

Īpaši jānorāda, ka atsevišķi aspekti saistībā ar informāciju par veselību un drošību tiek uzskatīti par sensitīviem datiem, uz kuriem ir attiecināmi piemērojamie datu aizsardzības likumi, un attiecībā uz tiem ir jāievēro īpaša piesardzība. Īpaši norādām, ka sensitīvie dati tiek apstrādāti tikai juridisku pienākumu veikšanai un/vai, ja ir saņemta īpaša piekrišana.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķi transportlīdzekļa dati (piemēram, transportlīdzekļa/šasijas numurs, signāli utt.) tiek veidoti automātiski, kad jūs izmantojat izstrādājumus, piemēram, kravas automašīnu, kas pieder Volvo. Tomēr VOLVO neizmanto šādus datus citiem mērķiem kā vien tad, ja lietojums ir saistīts ar pārbaudes darbībām, kvalitātes problēmu risināšanu vai produktu izstrādei.

VOLVO arī varētu apstrādāt ierobežotu personas datu daudzumu (vārdu un kontaktinformāciju) par personām, kuras jūs esat norādījis VOLVO kā personas, ar kurām sazināties ārkārtas gadījumā.

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, balstoties uz kādu no tālāk norādītajiem juridiskajiem pamatojumiem; skatiet detalizētu informāciju tālāk.

 • Līgumsaistības. Piemēram, VOLVO ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai nodrošinātu atbilstību pakalpojumu līguma prasībām, kas noslēgts ar jūsu darba devēju.
 • Likumīgas intereses. Parasti VOLVO likumīgās intereses attiecas uz ikdienas darbību pārvaldīšanu, savu ēku un aprīkojuma nodrošināšanu un iekšējās kontroles saglabāšanu. Lai VOLVO varētu veikt personas datu apstrādi sabalansēti un atbilstoši interesēm, VOLVO izvērtē katru gadījumu atsevišķi. Piemēram, VOLVO ir jāapstrādā noteikta veida personas dati, lai varētu administrēt jūsu braucienus darba uzdevumu veikšanai, un VOLVO likumīgās intereses ir savu ikdienas darbību pārvaldīšana; vai arī VOLVO ir jāapstrādā noteikta veida personas dati, lai pārskatītu IT aprīkojuma statusu, un VOLVO likumīgās intereses ir nodrošināt savas ierīces.

Izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja nav piemērojams nekāds cits juridiskais pamatojums, VOLVO varētu lūgt jūsu atļauju personas datu apstrādei. Ja esat devis piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, taču tas neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma.

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, kā tas norādīts piemēros iepriekš, mērķiem, kas norādīti tālāk.

Administrēšana (parasti pamatojoties uz līgumsaistībām un/vai sabalansētām interesēm)

 • Tas ļauj jūs reģistrēt VOLVO sistēmās un veikt vispārēju jūsu un VOLVO attiecību administrēšanu
 • Ļauj pareizi izmantot licenci
 • Ļauj uzturēt konsultantu aktuālu organizācijas struktūru un reģistru, tostarp arī veidot iekšējās atskaites un statistikas datus
 • Ļauj izsekot projektu gaitai

Atskaišu veidošana (parasti pamatojoties uz juridiska pienākuma un/vai sabalansētām interesēm)

 • Ļauj sastādīt atskaites dažādām iestādēm atbilstoši likuma prasībām
 • Ļauj izsekot jūsu darba laikam ar mērķi sastādīt rēķinus jūsu darba devējam

Darba vide un produktu drošība (parasti pamatojoties uz juridiskiem pienākumiem un/vai sabalansētām interesēm)

 • Ļauj izpildīt VOLVO pienākumus nodrošināt drošu darba vidi (ietverot kontroli un neļaujot nepilnvarotā veidā piekļūt VOLVO telpām vai aprīkojumam) un izpildīt citus pienākumus attiecībā uz darba vidi atbilstoši darba likumdošanas vai darba vides prasībām
 • Ļauj izpildīt VOLVO pienākumus attiecībā uz produkta drošību un kvalitāti

Jūsu pilnveidošanās un aktivitātes (parasti pamatojoties uz juridiskām saistībām un/vai līgumsaistībām, un/vai sabalansētām interesēm)

 • Ļauj veikt aktivitātes attiecībā uz kompetences pilnveidošanos
 • Nodrošina un ierosina mācību un apmācības aktivitātes

Darbinieku aktivitātes saistībā ar darbu (parasti pamatojoties uz juridiskām saistībām un/vai līgumsaistībām, un/vai likumīgām interesēm)

 • Ļauj jums īstenot savus darba uzdevumus, piemēram, rakstīt e-pasta vēstules, sastādīt dokumentus, atskaites, prezentācijas, grafikus u. c.
 • Ļauj doties komandējumos
 • Ļauj sniegt atbildes uz jautājumiem no jums/jūsu VOLVO vadītāja/personāla daļas saistībā ar jūsu darba uzdevumiem vai IT aprīkojumu/pakalpojumiem, vai ar atbalstu, kas nepieciešams jūsu darba uzdevumu veikšanai
 • Ļauj pārliecināties par VOLVO politikas, tostarp Volvo Group Uzvedības kodeksa un VOLVO IT politikas, ievērošanu, tādā mērā, kā tas nepieciešams reizi pa reizei, lai nodrošinātu, ka šādas politikas tiek ievērotas, un lai izmeklētu iespējamās aizliegtās darbības

Izpēte un attīstība, kvalitātes problēmu risināšana (parasti pamatojoties uz likumīgām interesēm)

 • Ļauj veikt izpētes un izstrādes darbības saistībā ar Volvo produktiem (piem., kravas automašīnām), tostarp, izmantojot datus par transportlīdzekli, kas tiek izveidoti, kad jūs izmantojat Volvo produktu (skatiet iepriekš)
 • Ļauj risināt kvalitātes problēmas saistībā ar Volvo produktiem (piem., kravas automašīnām), tostarp, izmantojot datus par transportlīdzekli, kad esat izmantojis Volvo produktu (skatiet iepriekš)

 

VOLVO primāri iegūs jūsu personas datus no jums paša, jūsu VOLVO vadītāja, jūsu darba devēja vai personāla daļas vai citas trešās puses, kuru jūs esat mums norādījis savu personas datu iegūšanai. Iespējams, ka atsevišķi personas dati tiek automātiski izveidoti VOLVO IT sistēmā, piemēram, izveidojot lietotāja identifikatoru.

Personas dati ir obligāta prasība, un tie ir nepieciešami, lai izpildītu jūsu konsultēšanas līguma prasības; līgumu, iespējams, nebūs iespējams noslēgt, ja nebūs pieejami obligātie personas dati.

VOLVO normālā situācijā nenodos jūsu personas datus nevienam ārpus Volvo Group, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai noteikumi. Tomēr VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, drīkst nodot jūsu personas datus citam Volvo Group uzņēmumam, tostarp uzņēmumam ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (ES/EEZ). Volvo nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, arī drīkst nodot jūsu personas datus trešo pušu piegādātājiem, tostarp piegādātājiem ārpus ES/EEZ.

VOLVO nodrošinās nepieciešamo drošību, gādājot par atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi. Piemēram, šī mērķa īstenošanai varētu tikt izmantots starpniekuzņēmums vai var tikt noslēgti ārēji datu apstrādes līgumi, kuru pamatā ir ES apstiprinātas Standarta līguma klauzulas vai ES-ASV privātuma aizsargmehānisms, vai kādi citi mehānismi, kurus ik pēc laika apstiprina vai atzīst atbildīgās iestādes. Ja jums ir jautājumi par pārsūtīšanu, sazinieties ar VOLVO datu aizsardzības speciālistu.

VOLVO parasti konsultēšanas līguma darbības laikā glabā jūsu personas datus. Kad jūsu konsultēšanas līguma darbības termiņš būs beidzies, VOLVO glabās tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami to mērķu īstenošanai, kādiem tie tika savākti, un tikai tik ilgi, līdz šie mērķi tiek sasniegti; ja dati tiek glabāti ilgāk, tad uz tādu laiku, kas varētu būt nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību vietējās likumdošanas prasībām vai atbilstību jebkurām juridiskajām prasībām faktiskas, draudošas vai paredzamas pretenzijas vai strīdu gadījumā.  

Jums ir tiesības pieprasīt no VOLVO informāciju par to, kādus jūsu datus VOLVO apstrādā, un piekļūt šādiem personas datiem. Jums arī ir tiesības pieprasīt koriģēt savus personas datus, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt dzēst savus personas datus. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, t. i., jūs varat pieprasīt VOLVO noteiktos apstākļos ierobežot savu personas datu apstrādi. Jums arī ir tiesības iebilst datu apstrādei, balstoties uz likumīgām interesēm, vai apstrādei tiešajam mārketingam. Jums arī ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu datu nodošanu citam pārzinim), ja VOLVO veiktās jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai līgumsaistību izpildīšana, un šī apstrāde ir automatizēta.

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzības pārraugošajai iestādei, ja jums ir iebildumi par to, kā VOLVO apstrādā jūsu personas datus. Plašāku informāciju par šīm tiesībām un to īstenošanu jautājiet VOLVO datu aizsardzības speciālistam. 

Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām