OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI KONSULTANTA

Obaveštenje o ličnim podacima 

Ovo obaveštenje sadrži informacije o tome kako grupacija VOLVO obrađuje vaše lične podatke.

Grupacija Volvo možda obrađuje vaše lične podatke ako ste kao pojedinac ili zaposleni u firmi kupili ili iznajmili proizvod ili uslugu koju nudi jedna od firmi grupacije Volvo. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za kupca. 

Ako ste kao pojedinac ili zaposleni u firmi prodali ili iznajmili proizvod ili uslugu jednoj od firmi grupacije Volvo, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za isporučioca.

Ako ste vozač vozila ili rukovalac građevinske mašine koju je prodala ili proizvela jedna od firmi grupacije Volvo, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za vozača.

Ako ste zaposleni u jednoj od firmi grupacije Volvo ili ste angažovani kao konsultant, možda obrađujemo vaše lične podatke. U tom slučaju pročitajte naše obaveštenje za zaposlenog ili konsultanta. 

Identitet kontrolora i službenika za zaštitu privatnosti u grupaciji i njihovi kontakt podaci

Ovo obaveštenje sadrži informacije o tome kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke. 

Firma koja vas je angažovala („VOLVO“) kontroliše lične podatke koje VOLVO dobija od vas i drugih izvora opisanih u nastavku. Firma VOLVO je odgovorna za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. 

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu privatnosti u grupaciji VOLVO putem e-adrese gpo.office@volvo.com, telefonskog broja ili poštanske adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

English-Eнглески језикDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ;  Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

 

VOLVO obrađuje sve ili neke od sledećih kategorija ličnih podataka:

 • pojedinačne podatke kao što su ime, datum rođenja, pol, nacionalnost, željeni jezik i fotografija,
 • organizacione podatke kao što su broj konsultanta, opis usluga, radno mesto, poslovna jedinica, odeljenje, rukovodilac i neposredno podređene osobe,
 • kontakt podatke kao što su adresa na poslu, kućna adresa, e-adresa i broj telefona,
 • administrativne podatke o konsultantskim uslugama kao što su ugovor o konsultantskim uslugama i informacije o datumu početka i završetka zadatka,
 • podatke o vremenima, kao što su broj radnih sati i utrošeno vreme,
 • bezbednosne podatke kao što su kartice za pristup i prava pristupa, kao i korišćenje kartica za pristup i prava pristupa,
 • zdravstvene i bezbednosne podatke kao što su informacije o nesrećama na radu,
 • podatke o proizvodnji/popravkama/servisiranju kao što su praćenje i evidentiranje aktivnosti koje ste preduzeli u vezi sa proizvodnjom, održavanjem, popravkom ili servisiranjem vozila,
 • podatke o stručnosti kao što su evidencije učenja i aktivnosti u vezi sa obučavanjem,
 • administrativne podatke o putovanjima kao što su informacije o službenim putovanjima, podaci o rezervacijama, broj pasoša, fakture sa putovanja i putni troškovi,
 • podatke u vezi sa službom za pomoć i podrškom kao što su pitanja koja ste vi/vaš VOLVO menadžer/služba za ljudske resurse postavili u vezi sa vašim zadatkom ili IT opremom ili podrška koju ste dobili u vezi sa tim,
 • IT podatke kao što su korisničko ime, lozinke, podaci o prijavljivanju, kao i podaci i evidencije o tome kako koristite IT opremu, aplikacije ili usluge firme VOLVO u odnosu na IT politiku firme VOLVO primenljivu po potrebi.

Posebno se naglašava da se neki aspekti zdravstvenih i bezbednosnih podataka smatraju osetljivim prema važećim zakonima o zaštiti podataka, zbog čega se sa njima mora vrlo pažljivo postupati. Posebno se naglašava da se osetljivi podaci obrađuju samo u slučaju pravne obaveze i/ili izričite saglasnosti.

Imajte takođe u vidu da se određeni podaci koje generiše vozilo (na primer, broj vozila/šasije, signali itd.) automatski generišu kada koristite proizvod čiji je vlasnik Volvo, kao što je kamion. VOLVO, međutim, ne koristi takve podatke, osim ako njihovo korišćenje nije povezano sa testiranjem, rešavanjem problema u pogledu kvaliteta ili razvijanjem proizvoda.

VOLVO takođe može da obrađuje ograničenu količinu ličnih podataka (imena i kontakt podatke) osoba koje ste označili kao osobe sa kojima VOLVO treba da kontaktira u hitnim situacijama.

VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu sledećih pravnih osnova (pogledajte i dodatne informacije u nastavku).

 • Ugovorna obaveza. VOLVO, na primer, mora da obrađuje vaše lične podatke u cilju usklađivanja sa ugovorom o servisiranju koji je sklopljen sa vašim poslodavcem.
 • Zakoniti interesi. Obično su zakoniti interesi za VOLVO obavljanje svakodnevnih aktivnosti, obezbeđenje objekata i opreme i vođenje interne kontrole. Da bi se obrada ličnih podataka zasnivala na ravnoteži interesa, VOLVO procenjuje slučajeve pojedinačno. VOLVO, na primer, mora da obrađuje određene lične podatke u cilju administracije vaših službenih putovanja, pri čemu je zakonit interes za VOLVO obavljanje svakodnevnih aktivnosti ili VOLVO mora da obrađuje određene lične podatke radi revizije statusa IT opreme, pri čemu je zakonit interes za VOLVO obezbeđenje opreme.

U izuzetnim slučajevima i samo onda kada nije moguće primeniti nijednu drugu pravnu osnovu, VOLVO može da traži vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. Ako date saglasnost, možete da je povučete u bilo kom trenutku, što, međutim, ne utiče na zakonitost obrade koja se zasniva na saglasnosti datoj pre povlačenja.

VOLVO obrađuje vaše lične podatke prema navedenim primerima i sa sledećim ciljevima:

Administracija (obično se zasniva na ugovornoj obavezi i/ili ravnoteži interesa)

 • Omogućavanje vaše registracije u VOLVO sistemima i opšte administracije zadatka koji obavljate za VOLVO
 • Omogućavanje korišćenja odgovarajuće licence
 • Omogućavanje ažuriranja organizacionog grafikona i evidencije konsultanata, uključujući izradu internih izveštaja i statistike
 • Omogućavanje praćenja projekata

Izveštavanje (obično se zasniva na pravnoj obavezi i/ili ravnoteži interesa)

 • Omogućavanje izveštavanja relevantnih organa u skladu sa zakonom
 • Omogućavanje praćenja vašeg radnog vremena u cilju slanja fakture vašem poslodavcu

Radno okruženje i bezbednost proizvoda (obično se zasniva na pravnoj obavezi i/ili ravnoteži interesa)

 • Omogućavanje ispunjavanja obaveza koje ima VOLVO u pogledu obezbeđenja bezbednog radnog okruženja (uključujući kontrolu i sprečavanje neovlašćenog pristupa objektima ili opremi koje poseduje VOLVO), kao i drugih obaveza u vezi sa radnim okruženjem koje su definisane zakonom o radnom okruženju ili zakonom o radu
 • Omogućavanje ispunjavanja obaveza koje ima VOLVO u pogledu bezbednosti i kvaliteta proizvoda

Vaš razvoj i aktivnosti (obično se zasniva na pravnoj i/ili ugovornoj obavezi i/ili ravnoteži interesa)

 • Omogućavanje aktivnosti u vezi sa razvojem stručnosti
 • Omogućavanje i predlaganje aktivnosti u vezi sa učenjem i obučavanjem

Radne aktivnosti zaposlenih (obično se zasniva na pravnoj i/ili ugovornoj obavezi i/ili zakonitom interesu)

 • Omogućavanje obavljanja vaših radnih zadataka kao što su pisanje e-poruka, izrada dokumenata, izveštaja, prezentacija, nacrta itd.
 • Omogućavanje službenih putovanja
 • Omogućavanje odgovaranja na pitanja koja ste vi/vaš VOLVO menadžer/služba za ljudske resurse postavili u vezi sa vašim zadatkom ili IT opremom/uslugom ili pružanja podrške potrebne za obavljanje vaših radnih zadataka
 • Omogućavanje praćenja politika koje vodi VOLVO, uključujući kodeks ponašanja grupacije Volvo i IT politike koje vodi VOLVO, primenljive po potrebi, u cilju poštovanja tih politika i istraživanja sumnjivih zabranjenih aktivnosti

Istraživanje i razvoj i rešavanje problema u pogledu kvaliteta (obično se zasniva na zakonitom interesu)

 • Omogućavanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u vezi sa Volvo proizvodima (na primer, kamionima), uključujući korišćenje podataka koje generiše vozilo kada koristite proizvod čiji je vlasnik Volvo (vidi gore)
 • Omogućavanje rešavanja problema u pogledu kvaliteta u vezi sa Volvo proizvodima (na primer, kamionima), uključujući korišćenje podataka o vozilu kada koristite proizvod čiji je vlasnik Volvo (vidi gore)

 

VOLVO prvenstveno dobija vaše lične podatke od vas, vašeg VOLVO menadžera, vašeg poslodavca ili službe za ljudske resurse ili nekog trećeg lica na koga ste ga uputili u cilju dobijanja vaših ličnih podataka. Neki lični podaci mogu automatski da se generišu putem IT sistema firme VOLVO, kao što je slučaj pri kreiranju korisničkog imena.

Lični podaci su zahtevana i potrebna stavka za izvršenje vašeg ugovora o konsultantskim uslugama koji ne može da se sklopi bez zahtevanih ličnih podataka.

VOLVO obično ne deli vaše lične podatke ni sa kim izvan grupacije Volvo, osim ako se to ne zahteva na osnovu zakona ili propisa. Međutim, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa drugim firmama iz grupacije Volvo, uključujući firme izvan Evropske unije ili Evropske ekonomske oblasti (EU/EEA). Osim toga, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, Volvo može da deli vaše lične podatke sa nezavisnim isporučiocima, uključujući isporučioce izvan EU/EEA.

VOLVO će preduzeti odgovarajuće bezbednosne mere koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa zahtevima važećih zakona o zaštiti podataka. To, na primer, može da uključuje korišćenje internih ili eksternih ugovora o obradi podataka na osnovu standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane EU ili odluke o štitu privatnosti između EU i SAD ili drugih sličnih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobravaju relevantni organi. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO.

VOLVO obično čuva vaše lične podatke tokom trajanja ugovora o konsultantskim uslugama. Po isteku vašeg ugovora o konsultantskim uslugama, VOLVO čuva samo one lične podatke koji su potrebni za ispunjenje svrhe zbog koje su prikupljani i samo do trenutka dok ta svrha ne bude ispunjena ili, ako do toga dođe kasnije, onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunile lokalne pravne obaveze ili zadovoljili svi pravni zahtevi u slučaju stvarnog, pretećeg ili očekivanog spora ili tužbe.  

Imate pravo da zahtevate da vam VOLVO prosledi informacije o obrađenim ličnim podacima, kao i da pristupite tim ličnim podacima. Imate pravo da zahtevate ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, kao i brisanje vaših ličnih podataka. Osim toga, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da zahtevate da VOLVO ograniči obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima. Takođe imate pravo da uložite žalbu u pogledu obrade na bazi zakonitog interesa ili obrade u direktne marketinške svrhe. Imate pravo i na prenosivost podataka (prenos vaših ličnih podataka na drugo lice koje kontroliše podatke) ako VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu saglasnosti ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

Osim toga, imate pravo da nadzornom organu podnesete žalbu u vezi sa tim kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke. Da biste dobili dodatne informacije o ovim pravima i o tome kako da ih ostvarite, javite se službeniku za zaštitu podataka u firmi VOLVO. 

Dodatne informacije o pravima lica čiji se podaci obrađuju