OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA KONSULTANTE

Obavijest o ličnim podacima 

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše lične podatke.

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte Obavijest za kupce. 

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za dobavljače.

Ako ste bili vozač vozila ili ste upravljali građevinskim strojem koji prodaje ili proizvodi neko od preduzeća u Volvo grupi, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za vozače.

Ako ste bili zaposleni ili ste još uvijek zaposleni u kompaniji Volvo grupa ili ste bili angažirani kao konzultant, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju pročitajte Obavijest za zaposlenike ili konzultante. 

Identitet i podaci za kontakt kontrolora podataka i službenika grupe za privatnost

Ova obavijest pruža informacije o tome kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke. 

Kompanija s kojom sarađujete ("VOLVO") jest kontrolor ličnih podataka koje VOLVO dobiva od vas i iz drugih izvora opisanih u nastavku. VOLVO je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. 

Ako imate pitanja u vezi s obradom ličnih podataka, obratite se službeniku za privatnost VOLVO grupe na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Kancelarija Grupe za pitanja privatnosti (Group Privacy Office), odjelj. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Geteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00

 

English-EngleskiDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Belarusian-беларускі ;  Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija ličnih podataka.

 • Podaci o osobi, kao što su ime, datum rođenja, spol, državljanstvo, željeni jezik, fotografija
 • Organizacioni podaci, kao što su konsultantski broj, opis usluga, mjesto rada, poslovna jedinica, odjeljenje, rukovodilac, direktno podređene osobe
 • Podaci za kontakt, kao što su mjesto rada, kućna adresa, e-pošta, broj telefona
 • Konsultantski administrativni podaci, kao što su konsultantski ugovor i informacije o početku i završetku zadatka
 • Podaci o vremenu, kao što su radno vrijeme, odrađeni sati
 • Podaci o bezbjednosti, kao što su pristupne kartice, prava pristupa i upotreba pristupnih kartica i prava pristupa
 • Podaci o zdravlju i zaštiti, kao što su informacije o nesrećama na radu
 • Podaci o proizvodnji/popravcima/servisiranju, kao što su praćenje i bilježenje aktivnosti koje ste preduzeli u vezi sa proizvodnjom, održavanjem, popravcima ili servisiranjem vozila
 • Podaci o kompetencijama, kao što su bilješke o učenjima i osposobljavanjima
 • Administrativni podaci o putovanjima, kao što su informacije o poslovnim putovanjima, detalji rezervacija, broj pasoša, putni računi i putni troškovi
 • Podaci iz službe za pomoć i podršku, kao što su vaša pitanja / pitanja vašeg voditelja za VOLVO / službe za ljudske resurse u vezi sa vašim zadatkom ili IT opremom ili podrškom koja vam je pružena u vezi sa tim
 • IT podaci, kao što su korisnički ID-ovi, lozinke, detalji o prijavama, kao i podaci i zapisnici o vašoj upotrebi IT opreme VOLVO, aplikacija ili usluga prema IT pravilima kompanije VOLVO, zavisno od primjenjivosti u određeno vrijeme

Posebno se napominje da se neki aspekti podataka o zdravlju i zaštiti smatraju osjetljivim podacima prema važećim zakonima o zaštiti podataka i sa njima se mora postupati posebno pažljivo. Posebno se napominje da se osjetljivi podaci obrađuju samo u slučaju zakonske obaveze i/ili izričite saglasnosti.

Ne zaboravite ni da se određeni podaci koji se generišu u vozilu (naprimjer broj vozila/šasije, signali itd.) automatski generišu kada posjedujete proizvod u vlasništvu kompanije Volvo, naprimjer kamion. Međutim, kompanija VOLVO ne upotrebljava takve podatke ako upotreba nije povezana sa aktivnostima ispitivanja, rješavanjem pitanja kvaliteta ili radi razvoja proizvoda.

Kompanija VOLVO također može obraditi ograničenu količinu ličnih podataka (ime i podatke za kontakt) osoba koje ste vi naveli kao osobe kojima se kompanija VOLVO treba obratiti u hitnom slučaju.

VOLVO će obrađivati vaše lične podatke na osnovi neke od sljedećih zakonskih osnova, pogledajte također dodatne detalje u nastavku.

 • Ugovorna obaveza. VOLVO, naprimjer, mora obraditi vaše lične podatke da bi postupao u skladu sa ugovorom o uslugama sklopljenim sa vašim poslodavcem.
 • Legitimni interesi. Legitimni interes kompanije VOLVO je normalno upravljanje svakodnevnim operacijama, zaštita objekata i opreme, kao i vođenje interne kontrole. Da bi se obrada ličnih podataka zasnivala na ravnoteži interesa, VOLVO provodi procjene od slučaja do slučaja. Kompanija VOLVO, naprimjer, treba obraditi određene lične podatke da bi se omogućila administracija vaših poslovnih putovanja, gdje je legitimni interes kompanije VOLVO upravljanje svojim svakodnevnim operacijama; ili kompanija VOLVO mora obraditi određene lične podatke radi pregleda statusa IT opreme, gdje je legitimni interes kompanije VOLVO zaštititi svoju opremu.

U izuzetnim slučajevima i samo kada ne postoji zakonska osnova koja bi se mogla primijeniti, VOLVO može zasebno tražiti vaš pristanak za obradu vaših ličnih podataka. Ako se upotrebljava pristanak, imate ga pravo povući u bilo kojem trenutku, što, međutim, neće utjecati na zakonitost obrade na osnovi pristanka prije povlačenja.

Kompanija VOLVO obrađivaće vaše lične podatke, prema gore navedenim primjerima, u svrhe navedene u nastavku.

Administracija (obično na osnovi ugovorne obaveze i/ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje vaše registracije u sistemima kompanije VOLVO i opća administracija vaših zadataka u kompaniji VOLVO
 • Omogućavanje upotrebe odgovarajuće licence
 • Omogućavanje vođenja ažurnog organizacionog grafikona i evidencije konsultanata, uključujući izradu internih izvještaja i statistike
 • Omogućavanje kontrole projekata

Izvještavanje (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje izvještavanja nadležnim organima u skladu sa zakonom
 • Omogućavanje evidencije vašeg radnog vremena u svrhu ispostavljanja računa vašem poslodavcu

Radno okruženje i bezbjednost proizvoda (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje ispunjenja obaveza kompanije VOLVO da bi se pružilo bezbjedno radno okruženje (uključujući kontrolu i sprječavanje neovlaštenog pristupa objektima i opremi kompanije VOLVO) i drugih obaveza u pogledu radnog okruženja uređenih zakonima o zaštiti okoliša ili zakonima o radu
 • Omogućavanje ispunjenja obaveza kompanije VOLVO u vezi sa bezbjednošću i kvalitetom proizvoda

Vaš razvoj i aktivnosti (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili ugovorne obaveze i/ili ravnoteže interesa)

 • Omogućavanje aktivnosti u vezi sa razvojem kompetencija
 • Omogućavanje i predlaganje obrazovnih aktivnosti i osposobljavanja

Aktivnosti u vezi sa radom zaposlenika (obično na osnovi zakonske obaveze i/ili ugovorne obaveze i/ili legitimnog interesa)

 • Omogućavanje izvođenja radnih zadataka kao što su pisanje e-pošte, sastavljanja dokumenata, izvještaja, prezentacija, nacrta itd.
 • Omogućavanje poslovnih putovanja
 • Omogućavanje odgovaranja na pitanja vas / vašeg voditelja za kompaniju VOLVO / službe za ljudske resurse u vezi sa vašim zadatkom ili IT opremom/uslugama ili pružanje podrške potrebne za izvršavanje radnih zadataka
 • Omogućavanje praćenja pravila kompanije VOLVO, uključujući Kodeks ponašanja grupe Volvo i IT pravila kompanije VOLVO, zavisno od primjenjivosti, sa vremena na vrijeme, da bi se obezbijedilo poštovanje takvih pravila i istraživanje sumnjivih zabranjenih aktivnosti

Istraživanje i razvoj, kao i rješavanje problema sa kvalitetom (obično na osnovi legitimnog interesa)

 • Omogućavanje aktivnosti istraživanja i razvoja u vezi sa proizvodima kompanije Volvo (npr. kamiona), uključujući upotrebu podataka o vozilu koji se generišu prilikom upotrebe proizvoda u vlasništvu kompanije Volvo (vidi gore)
 • Omogućavanje rješavanja problema sa kvalitetom u vezi sa proizvodima kompanije Volvo (npr. kamiona), uključujući upotrebu podataka o vozilu koji se generišu prilikom upotrebe proizvoda u vlasništvu kompanije Volvo (vidi gore)

 

VOLVO će primarno prikupiti vaše lične podatke od vas, vašeg voditelja za VOLVO, vašeg poslodavca ili službe za ljudske resurse ili neke druge treće osobe koju ste uputili da nam dostavi vaše lične podatke. Neki lični podaci mogu se također automatski generisati iz IT sistema kompanije VOLVO, naprimjer prilikom izrade ID-a.

Lični podaci zahtijevaju se i potrebni su za izvršenje vašeg konsultantskog ugovora koji ne smijete sklopiti bez potrebnih ličnih podataka.

Kompanija VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke sa bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisima. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa nekom drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvaća i kompanije izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EU/EEP). Volvo također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa kompanijama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća i one izvan EU/EEP-a.

VOLVO će obezbijediti primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. Naprimjer, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

VOLVO će normalno čuvati vaše lične podatke tokom konsultantskog ugovora. Nakon završetka vašeg konsultantskog ugovora VOLVO će čuvati samo lične podatke koji se smatraju potrebnima za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni i samo dok ta svrha ne bude ispunjena ili, ako to bude kasnije, onoliko vremena koliko bude potrebno za postupanje u skladu sa lokalnim zakonskim obavezama ili radi ispunjenja bilo kojih zakonskih zahtjeva u slučaju stvarnog, suspektnog ili predviđenog spora ili potraživanja.  

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o ličnim podacima koji se obrađuju u kompaniji VOLVO i pristup takvim ličnim podacima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih ličnih podataka ako su oni nepravilni i zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, što znači da zahtijevate od kompanije VOLVO da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa ili na obradu u svrhu direktnog marketinga. Također imate pravo na prenos podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom voditelju obrade) ako kompanija VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu pristanka ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom organu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka koju vrši VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka kompanije VOLVO. 

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose lični podaci