ALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tájékoztató a személyes adatok kezelése kapcsán

Ez a tájékoztató információkat nyújt az Ön személyes adatainak a VOLVO általi kezeléséről.

Az Önt foglalkoztató vállalat („VOLVO”) azon személyes adatok kezelője, amelyeket a VOLVO megkap Öntől és a lent leírt forrásokból. Az adatkezelő azt jelenti, hogy a VOLVO az a fél, amely eldönti az Ön személyes adatai feldolgozásának célját és módját. A VOLVO felel az Ön személyes adatainak feldolgozásáért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások alapján. Az Ön személyes adatainak VOLVO általi feldolgozása szükséges az Ön VOLVO általi alkalmazása kapcsán. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

English-AngolDutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ;  Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-Čeština ; Estonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ;  Latvian-Latviešu ; Lithuanian-Lietuviškai ; Macedonian-Македонски ; Portuguese-Português ; Romanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovak-Slovenský ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

A VOLVO valószínűleg az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozza fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem szükségszerű, hogy a VOLVO a lent felsorolt személyes adatok mindegyikét feldolgozza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes kategóriáknál felsorolt példák nem teljeskörűek.

Személyi adatok – például név, születési dátum, társadalombiztosítási szám (vagy ennek megfelelője), nem, nemzetiség, előnyben részesített nyelv, családi állapot, fénykép

Szervezeti adatok – például munkavállalói szám, munkaköri leírás, pozíció, munkahely, üzletág, részleg, vezető, közvetlen felettes

Kapcsolati adatok – például munkahelyi cím, otthoni cím, e-mail-cím, telefonszám

Kompenzációs és juttatási adatok – például munkabér, munkabér-felülvizsgálat, adójóváírások, nyugdíj-információk, bankszámlaadatok

Foglalkoztatási adminisztrációs adatok – például munkaszerződés és egyéb megállapodások Ön és a VOLVO között, jelentkezések vagy egyéb űrlapok (például a szülési szabadságra vonatkozó), felvétel időpontja és alkalmazás végdátuma

Munkaidő adatai – például munkaórák, munkában töltött idő, szabadság, távollétek (szülési szabadság, betegszabadság stb.)

Szakszervezeti tagság adatai – amennyiben alkalmazható és releváns

Biztonsági adatok – például beléptető kártyák, hozzáférési jogosultságok, valamint a beléptető kártyák és hozzáférési jogok használata

Egészségügyi és biztonsági adatok – például betegszabadságra, rehabilitációs tervekre, munkahelyi balesetekre és egészségügyi felmérésekre vonatkozó információk

Gyártási/javítási/karbantartási adatok – például az Ön által a járművek gyártása, karbantartása vagy javítása kapcsán végzett tevékenység nyomon követése és dokumentálása

Teljesítmény- és értékelési adatok – például értékelések és fegyelmi feljegyzések, amennyiben létezik ilyen

Kompetenciaadatok – például tanulmányok nyilvántartása és tanfolyamok, továbbképzések

Utazások adminisztrációs adatai – például üzleti utazások információi, foglalási adatok, útlevélszám, céges bankkártya száma, utazással kapcsolatos számlák és napidíjak

Ügyfélszolgálati és támogatási adatok – például az Öntől/a vezetőjétől/a humánerőforrás-részlegtől érkező kérdések az Ön alkalmazásával vagy IT-eszközeivel kapcsolatban, vagy az Önnek nyújtott támogatás ugyanezek kapcsán

IT-adatok – például felhasználói azonosító, jelszavak, belépési adatok, valamint a VOLVO IT berendezéseinek, alkalmazásainak és szolgáltatásainak használatára vonatkozó adatok és naplók, a Volvo mindenkor érvényes IT-irányelveinek értelmében

Külön kiemelendő, hogy a szakszervezeti tagságot, valamint az egészségügyi és biztonsági adatok egyes részleteit a vonatkozó adatvédelmi törvények a Különleges Adatok közé sorolják, ezen érzékeny adatok különös gondossággal kezelendők. Külön kiemelendő, hogy a Különleges Adatok csak törvényi kötelezettség esetén, a kollektív szerződés engedélye nyomán és/vagy egyértelmű hozzájárulás esetén kezelhetők.

Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a járművek által generált bizonyos adatok (például járműazonosító szám, jelek stb.) generálása automatikusan történik a Volvo tulajdonába tartozó termék, például egy teherautó használata esetén. Azonban a VOLVO az ilyen adatokat nem használja, hacsak a felhasználás nem kapcsolódik teszteléshez, minőségi problémák megoldásához vagy termékfejlesztési célokra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a rész nem vonatkozik a céges személyautókra.

Elképzelhető, hogy a VOLVO feldolgoz korlátozott mennyiségű személyes adatot (név és kapcsolati adatok) azon személyekről, akiket Ön a VOLVO számára megjelöl vészhelyzet esetén értesítésre. Egyes országokban a legközelebbi hozzátartozókkal kapcsolatos adatokat feldolgozhatják bizonyos, a juttatásokkal és/vagy a munkajogi követelményekkel kapcsolatos célokra.

A VOLVO az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok egyike nyomán dolgozza fel, ezekről lent további részleteket talál.

Jogi kötelezettség. Például a VOLVO vállalatot törvény kötelezheti arra, hogy jelentse az Ön jövedelmét az adóhatóság felé.

Szerződéses kötelezettség. A VOLVO-nak fel kell dolgoznia az Ön személyes adatait ahhoz, hogy a szerződésben rögzített fizetését kifizesse Önnek.

Jogos érdek. A VOLVO jogos érdeke alapesetben a mindennapos működésének menedzselése, a létesítményeinek és berendezéseinek biztosítása, a belső ellenőrzés megőrzése. A személyes adatok jogos érdek jogcímen történő feldolgozásához a VOLVO esetenkénti kiértékelést végez. Például a VOLVO vállalatnak fel kell dolgoznia bizonyos személyes adatokat, hogy az Ön üzleti utazásaihoz kapcsolódó adminisztrációt biztosítsa, itt a napi működés menedzselése a VOLVO jogos érdeke; vagy a VOLVO vállalatnak fel kell dolgoznia bizonyos személyes adatokat, hogy felmérje az IT-berendezéseinek állapotát, itt a berendezések biztosítása a VOLVO jogos érdeke.

Kivételes esetekben és csak akkor, ha más jogcím nem alkalmazható, akkor a VOLVO kérheti az Ön egyértelmű hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához.

A VOLVO a fent példázott módon az alább ismertetett általános célokra is feldolgozza az Ön személyes adatait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes céloknál felsorolt példák nem teljeskörűek.

Adminisztráció (általában szerződéses kötelezettségen és/vagy jogos érdeken alapul)

Lehetővé tenni, hogy Önt regisztrálja a VOLVO rendszereibe, és az Ön alkalmazásával kapcsolatos általános adminisztrációt

Lehetővé tenni a jogosultságok megfelelő használatát

Lehetővé tenni a szervezeti felépítés és a munkavállalói nyilvántartás naprakészen tartását, beleértve a belső jelentések és statisztikák készítését

Lehetővé tenni a fizetés, a nyugdíj és az egyéb juttatások kifizetését, valamint a fizetés felülvizsgálatát, beleértve a belső jelentések és statisztikák készítését

Lehetővé tenni a projektek nyomon követését

Jelentések (általában jogi kötelezettségen és/vagy jogos érdeken alapul)

Lehetővé tenni a hatóságok felé történő jelentést a törvényi elvárásoknak megfelelően, például az adóhatóság felé

Lehetővé tenni a munkaidejének/távolléteinek/szabadságainak nyomon követését a javadalmazás, valamint a számlázás céljára

Munkajogi követelmények (alapesetben jogi kötelezettségen alapul)

Lehetővé tenni a VOLVO kötelezettségeinek teljesítését a szakszervezetekkel megállapodott kollektív szerződések vagy a munkajogi törvények értelmében

Munkakörnyezet és termékbiztonság (általában jogi kötelezettségen és/vagy jogos érdeken alapul)

Lehetővé tenni a VOLVO kötelezettségeinek teljesítését a biztonságos munkahely megteremtésére (beleértve a VOLVO létesítményei és berendezései jogosulatlan hozzáférésének ellenőrzését és megakadályozását), valamint a munkakörnyezettel kapcsolatos további kötelezettségek teljesítését, amelyeket a munkakörnyezet vagy a munkajogi törvények előírnak.

Lehetővé tenni a VOLVO kötelezettségeinek teljesítését a termékbiztonság és minőség terén

Munkavállalók képzése (általában jogi kötelezettségen és/vagy szerződéses kötelezettségen és/vagy jogos érdeken alapul)

Lehetővé tenni a kompetenciafejlesztési tevékenységeket, valamint a teljesítményértékelést

Lehetővé tenni és ajánlani tanulási és továbbképzési tevékenységeket

Munkavállalók munkával kapcsolatos tevékenysége (általában jogi kötelezettségen és/vagy szerződéses kötelezettségen és/vagy jogos érdeken alapul)

Lehetővé tenni a munkájához kapcsolódó feladatok elvégzését, például e-mailek írását, dokumentumok, jelentések, bemutatók, rajzok stb. készítését

Lehetővé tenni az üzleti utazásokat

Lehetővé tenni az Öntől/a vezetőjétől/a humánerőforrás-részlegtől érkező kérdések megválaszolását az Ön alkalmazásával vagy IT-eszközeivel kapcsolatban, vagy az Önnek nyújtott támogatást, amely a munkaköri feladatainak ellátáshoz szükséges

Lehetővé tenni a VOLVO irányelveinek nyomon követését, beleértve a Volvo Group magatartási kódexét és a VOLVO IT-irányelveit, a mindenkor érvényes formájukban, annak biztosítására, hogy ezeket az irányelveket betartsák és a tiltott tevékenységek kivizsgálására

Kutatás-fejlesztés és minőségi problémák megoldása (általában jogos érdeken alapul)

Lehetővé tenni a Volvo termékeihez (például teherautók) kapcsolódó kutatási és fejlesztési tevékenységeket, beleértve azon járműadatokat, amelyeket akkor generálták, amikor Ön egy Volvo-tulajdonú járművet használt (lásd fent)

Lehetővé tenni a Volvo termékeihez (például teherautók) kapcsolódó minőségi problémák megoldását, beleértve azon járműadatokat, amelyeket akkor generálták, amikor Ön egy Volvo-tulajdonú járművet használt (lásd fent)

A VOLVO az Ön személyes adatait elsősorban Öntől, a vezetőjétől vagy a humánerőforrás-részlegtől kapja meg, valamint azon harmadik felektől, amelyekre utasított bennünket a személyes adatainak beszerzése kapcsán. Bizonyos személyes adatok automatikusan generálódhatnak a VOLVO IT-rendszereiben vagy ezek megfelelőiben, például a VOLVO rendszereihez hozzáférést biztosító felhasználói azonosító létrehozásakor.

A VOLVO általában nem osztja meg az Ön személyes adatait senkivel a Volvo Group berkein kívül, hacsak erre törvény, szabályozás vagy kollektív szerződés nem kötelezi. Azonban a VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez szükséges – megoszthatja személyes adatait a Volvo Group más vállalataival, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli vállalattal is. A VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez ez szükséges – megoszthatja személyes adatait harmadik félnek számító beszállítókkal, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli beszállítóval is. A VOLVO minden esetben minden észszerűen elvárhatót megtesz annak biztosítására, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az Ön személyes adatai számára a vonatkozó törvényi előírások értelmében. Például ez tartalmazhat a cégek közötti vagy külső adatfeldolgozási megállapodásokat, amelyek alapja az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy az EU-US Privacy Shield vagy más hasonló mechanizmus, amelyet a megfelelő hatóságok mindenkor elfogadnak vagy jóváhagynak. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai továbbításával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

A VOLVO általában az alkalmazása idején őrzi az Ön személyes adatait. Az alkalmazása megszűnését követően a VOLVO csak azokat a személyes adatokat őrzi meg, amelyeket az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez szükségesnek tart, és csupán addig, ameddig az a cél nem teljesül; amennyiben ennél tovább őrzi, akkor addig, amíg a helyi jogi, adóügyi vagy juttatási kötelezettségeknek való megfelelés miatt szükséges, vagy az esetleges jogi kötelezettségeknek való megfelelés idejére egy tényleges, kilátásba helyezett vagy várható jogvita vagy követelés kapcsán.

Jogában áll hozzáférést kérni az Ön személyes adataihoz. Ezenkívül jogában áll kérnie a VOLVO vállalatot, hogy pontosítsa vagy törölje az Ön személyes adatait, vagy korlátozza ezek feldolgozását. Ezenkívül tiltakozhat is az Ön személyes adatainak VOLVO általi feldolgozása ellen, vagy kérheti adatai hordozhatóvá tételét. Azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy a VOLVO nem minden esetben kötelezett a törlésre, korlátozásra, tiltakozásra vagy adathordozhatóságra vonatkozó kérés teljesítésére. Ebben esetenkénti alapon hoz majd egyedi döntést a vállalat a VOLVO jogi kötelezettségei és az ilyen jogok alóli kivételek alapján.

További információk az adatvédelmi alanyok jogairól