Sociale verantwoordelijkheid

De Volvo Groep draagt bij aan de welvaart door het leveren van duurzame transportoplossingen. Onze producten transporteren elke dag goederen en mensen overal ter wereld. Voor het leveren van echt duurzame transportoplossingen is sociale duurzaamheid net zo belangrijk als duurzaamheid op het gebied van milieu en financiën.

Bedrijf en mensenrechten

Onze producten worden gebouwd door mensen, gebruikt door mensen en leveren goederen en services aan mensen. Daarom zijn mensenrechten zo belangrijk voor de Volvo Group. Mensen vormen de kern van wat we doen. Verantwoordelijk omgaan met menselijk kapitaal, met inbegrip van het respecteren van mensenrechten, is belangrijk voor succes op de lange termijn. Mensenrechten zijn geïntegreerd in onze activiteiten voor verantwoord en ethisch zakendoen. Daarbij worden we geïnspireerd door de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten.

 

Veiligheid, gezondheid en welzijn

De Volvo Group zet zich actief in om te komen tot veilige en gezonde werkplekken voor werknemers, bezoekers, leveranciers en klanten, en verplicht zich tot het bijstaan van werknemers om te voldoen aan de dagelijkse uitdagingen om gezond te blijven en zich goed te voelen. Ons beleid voor gezondheid en veiligheid is gebaseerd op het besef dat ongelukken, bijna-ongevallen en werkgerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen.

Lees meer over onze inzet voor gezond en veilig werken via de onderstaande link.


Wie zijn we

Relaties met werknemers

Voor ons is het behouden van goede relaties met onze werknemers en hun vertegenwoordigers, zoals vakbonden en ondernemingsraden, van essentieel belang voor langdurige bedrijfssuccessen. Onze activiteiten omvatten het ondersteunen van de relatie tussen werkgever en werknemer. Het omvat ook het voorkomen en oplossen van problemen met betrekking tot individuen die ontstaan of die van invloed zijn op werksituaties. Onze werknemers worden vertegenwoordigd in verschillende platforms waarin hun standpunt kunnen uiten.

 

Diversiteit en inclusiviteit

Ons doel voor de lange termijn is dat onze werknemers en managers de diversiteit weerspiegelt van de regio's waar we actief zijn en dat we een evenwichtige verdeling naar geslacht hebben. Aangezien onze klanten en andere belanghebbenden verschillende achtergronden hebben, hebben we werknemers nodig met verschillende achtergronden om begrip te kweken. Het erkennen van eigenschappen van elk individu en begrijpen hoe diversiteit ons versterkt, zijn sleutelfactoren om onze producten en services te ontwikkelen en onze doelen te bereiken.

Lees meer over onze aanpak van diversiteit en inclusiviteit via de onderstaande link.

Wie zijn we

HET JAARLIJKSE DUURZAAMHEIDSRAPPORT VAN DE VOLVO GROUP 2016

Lees meer over onze inspanningen voor CSR.

CSR en duurzaamheid

Sociale verantwoordelijkheid (CSR) betekent dat de Volvo Group op een verantwoordelijke wijze zaken wil doen, waarbij wordt gekeken naar belanghebbenden, en waarbij waarde wordt gecreëerd voor onze bedrijven en de maatschappij.