Strategiska prioriteringar

Vår förståelse för våra kunders prioriteringar och utmaningar gör det möjligt att tillhandahålla produkter och tjänster som både ökar kundernas intäkter och minskar deras kostnader. Vi skapar med andra ord värde för våra kunder genom att stödja deras lönsamhet. Detta utgör grunden för vår strategi.

Skapa värde genom att stödja kundernas lönsamhet

Prioriteringarna presenteras inte i någon form av rangordning.

Nr.Prioritet
1Omvandla Volvokoncernen till en ledande heltäckande integratör samt erbjuda lättintegrerade produkter och tjänster via starka varumärken.
2Utöka serviceverksamheten och erbjuda en portfölj med skräddarsydda lösningar riktade mot utvalda branschsegment.
3Säkra en hållbar produkt- och serviceportfölj med hög attraktionskraft och rätt kvalitet genom att utnyttja såväl ny som välkänd teknik, CAST, partnerskap och digital innovation – allt för att snabba på lösningar inom elektromobilitet.
4Växa i Asien och USA – i Asien genom samarbetsprojekt, allianser och genom att stärka Volvokoncernens avtryck i Kina. I USA genom att förbättra koncernens marknadsposition avsevärt.
5Utveckla en robust lönsamhet i de decentraliserade regionala värdekedjorna genom att utnyttja globala skalfördelar, digitalisering, ett anpassat avtryck och kontinuerlig förbättring med hjälp av Volvo Production System.
6Arbeta selektivt med att identifiera, accelerera och skala upp nya verksamheter samt utveckla nödvändiga kompetenser och kapaciteter.   
7Stärka det värdebaserade ledarskap och arbetssätten som ger alla kollegor befogenhet att vidta åtgärder och ta ansvar för resultaten.
Dokument

Volvokoncernens Årsredovisning 

Lär dig mer om våra finansiella resultat i vår årsredovisning.